Magyar Akadémiai Értesítő, A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi osztályok közlönye, 2. kötet, 1861

Számok - 1861 / 3. szám

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. А РШЬОЗОРБЩ TÖRVÉNY ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI OSZTÁLYOK KÖZLÖNYE. II. KÖTET. 1861. III. SZÁM. TÂKÎKH-I ÜNGÜRUSZ AZAZ MAGYARORSZÁG KRÓNIKÁJA CZÍMÜ TÖRÖK KÉZIRAT ISMERTETÉSE BITDENZ JÓZSEFTŐL. Kétségkívül magyar historikus előtt igen érdekes, de még magyar nyelvész előtt is igen becses irodalmi emlékkel gazdagította meg Vámbéry úr a Magyar Akad. könyvtárát, midőn a maga nemében egyetlen, török nyelven írt magyar krónikának, a Târîkh-i Ungüriisznak igen csínos kéziratát megküldé. „Török nyelven írt tüzetesen magyar krónika", e pár szó, úgy hiszem, eléggé megmagyarázza azon érdekeltséget, mely e műnek, Vámbéry úr a tavalyi M. Akad. Értesítőben adta első jelentése után, némi bővebb ismertetését kívánatossá teszi ; ezt így-amúgy megkísérteni, íme következő írásomnak czélja, melyhez egyúttal magából a török krónikából vett egy­két mutatványt csatoltam hü fordításban. philos, т. т. közl. — n. Köt. 19

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék