Akadémiai Közlöny, 1961 (10. évfolyam, 1-16. szám)

1961-01-20 / 1. szám

1. SZÁM X. (1961.) ÉVFOLYAMAT / Akadémiai Közlöny A Magyar Tudomáiiyos Akadémia Hivatalos Lapja Kiadja: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALA BUDAPEST, 1961. JANUÁR 20. TARTALOM Oldal Személyi rész: ...................................................................................................................................................................................... 1 T örvények, I960, évi 28. számú tvr. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság rendeletek, Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Buda­határozatok pesten 1959. év április hó 3. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről 1 Az Akadémia 101/1960. MTA Ein. A tudományos kutatók nyelvismeretéről ........^................................... 3 El nöksége határozata és az Akadémia 1/1961. MTA (A. K. 1.) Az ösztöndíjas tudományos gyakornoki rendszer bevezetéséről és elnökének szabályozásáról szóló 7/1960. MTA (A. K. 9.) számú utasítás egyes utasítása rendelkezéseinek módosításáról ............................................................. 3 Miniszteri 183/1960. (M. K. 24.) M. M. A könyvtárak állományában levő külföldi folyóiratok bejelentéséről 3 utasítások 101/1961. (M. K. 1.) M. M. A mérnöki továbbképzésről és a Mérnöki Továbbképző Intézetről 4 6/1960. K. F. A lexikon- és szótárkiadás díjairól . • • 6 Közlemények A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Csoportja pályázati hirdet­ménye ........................................................................................................ 7 J ogszabálymutató .................................................................................................................................................................................. 8 1 . § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztár­saság Kormánya között az egészségügyi együtt­működés tárgyában Budapesten, az 1959. évi ápri­lis hó 3. napján aláírt egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti. 2. § Az 1. §-ban említett egyezmény eredeti magyar nyelvű szövege a következő: EGYEZMÉNY Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Erdei Ferenc akadémikusnak, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia főtitkárának 50. születésnapja al­kalmából, eredményes munkássága elismeréséül a Munka Érdemrend kitüntetést adományozta. Jogszabályok A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1960. évi 28. számú törvényerejű rendelete a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, az 1959. évi április hő 3. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről. ( Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1959. évi december hó 29. napján megtörtént.) a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás- Paraszt Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kor­mánya között az egészségügyi együttműködés tár­gyában. A Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás- Paraszt Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya abból a célból, hogy a két ország népei közötti baráti kapcsolatokat az egészségügy terén is elmélyítsék, elhatározták, hogy az alábbi Egyez­ményt kötik. Evégből meghatalmazottaikként kinevezték:

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék