Akadémiai Közlöny, 1965 (14. évfolyam, 1-17. szám)

1965-01-11 / 1. szám

XIV. (1965.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM Akadémiai Közlöny \ Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja A MAGYAR Kiadja: TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALA BUDAPEST, 1 96 5. JANUÁR 11. TARTALOM Az Akadémia Elnökségének határozatai Miniszteri rendelet 92/1964. sz. határozat 93/1964. sz. határozat. . 94/1964. sz. határozat 98/1964. sz. határozat 100/1964. sz. határozat 103/1964. sz. határozat 104/1964. sz. határozat 8/1964. (XIГ. 10.) Mü. M. A Magyar Tudományos Akadémia sajtó- és propaganda- munkájának elvi irányításáról ................................... 1 A kiemelt akadémiai kutatási területek felelős osztá­lyainak kijelölésére és komplex bizottságok létre­hozására ........................................................................ 1 Az Akadémia II., IV., V4 VII. és a VIII. tudományos osztályához tartozó bizottságok szervezeti kérdései­ről és a bizottságok összetételének megállapításáról 2 A Budapesti Műszaki Egyetem Vezetésnélküli Híradás- technikai Tanszék részvételéről a Budapesti Nemzet­közi Vásáron ................................................................ 4 A kiemelkedő tudományos könyvek szerzőinek jutal­mazásáról....................................................................... 4 A külföldi utazások adminisztrációjának egyszerűsí­téséről.............................................................................. 4 A Magyar Tudomány c. folyóirat szerkesztő bizottsága tagságában bekövetkezett változásról ..................... 5 A munkaközvetítésről .................................................... 5 K özlemények Pályázati felhívás az 1965. évi belföldi aspirantúrára 7 A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának fogadó­órájáról .......................................................................... 8 A Magyar Tudományos Akadémia elnökségének határozatai Az MTA Elnöksége 92/1964. számú az Elnökség tudománypolitikai elveinek érvényesí­tését, illetőleg gyakorlati megvalósítását segítse elő. Budapest, 1964. december 14. Rasznyák István s. k., elnök. határozata a Magyar Tudományos Akadémia sajtó- és propagandamunkájának elvi irányításáról (Elnökségi Tanács, 1964. december 11.) Teljes szöveg Az Elnökség a Magyar Tudományos Akadémia sajtó- és propagandamunkájának elvi irányításá­val Gegesi Kiss Pál akadémikust, az Elnökség tag­ját bízza meg, és felkéri, hogy e tevékenységével Az MTA Elnöksége 93/1964. számú határozata a kiemelt akadémiai kutatási területek felelős osztályainak kijelölésére és komplex bizottsága létrehozására (Elnökségi Tanács, 1964. december 11 Teljes szöveg 1 Az Elnökség az „Automatikai к továbbá a kibernetika és alkalmazásán Az új év alkalmából kifejezett jókívánságokért köszönetét mond a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék