Akadémiai Értesítő, 1999 (48. évfolyam, 1-12. szám)

1999-08-13 / 7-8. szám

1999. augusztus 13. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 53 jogutód intézménye a Semmelweis Egyetem — Budapest székhellyel; j) a József Attila Tudományegyetem, Szeged, a Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezőgazda- sági Főiskolai Kar (Hódmezővásárhely), a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged és a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged jogutód intézménye a Szegedi Tudományegyetem — Szeged székhellyel; k) a Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely (kivé­ve az attól különváló kaposvári Állattenyésztési Kart és a mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kart) és a Veszprémi Egyetem, Veszprém jogutód intézménye a Veszprémi Egyetem — Veszprém székhellyel; l) a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, Budapest és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest jogutód intézménye a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem — Buda­pest székhellyel; m) a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Budapest, a Külkereskedelmi Főiskola, Budapest és a Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest jogutód intézménye a Budapesti Gazdasági Főiskola — Budapest szék­hellyel; n) a Bánki Donát Műszaki Főiskola, Budapest, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Budapest és a Könnyűipari Műszaki Főiskola, Budapest jogutód intézménye a Budapesti Műszaki Főiskola — Budapest székhel­lyel; o) a Miskolci Egyetem, Dunaújvárosi Főiskolai Kar (Dunaújváros) jogutód intézménye a Dunaújvárosi Főiskola — Dunaújváros székhellyel; p) a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, Kecskemét, a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Kecskemét és a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar (Kecskemét) jogutód intézménye a Kecskeméti Főiskola — Kecskemét székhellyel; r) a Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyhá­za és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Nyíregyháza) jogutód intézménye a Nyíregyházi Főiskola — Nyíregyháza székhellyel; s) a Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezőgazda- sági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar (Szarvas), a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Mezőtúr) és a Körös Főiskola, Békéscsaba jogutód intézménye a Tessedik Sámuel Főiskola — Szarvas székhellyel. (2) Az Országgyűlés 2000. január 1-jei hatállyal az alábbi nem állami felsőoktatási intézmények átalakítását elismeri, és hozzájárul az átalakulással létesülő Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, mint jogutód egyházi főiskola működéséhez: Ferences Hittudományi Főiskola, Budapest, Pannonhalmi Szent Gellért Főiskola, Pannonhalma és Piarista Hittudományi és Tanárképző Főiskola, Budapest. (3) Az Országgyűlés 2000. január 1-jei hatállyal a) az Ftv. 1. számú melléklete I. részének „A” pont alatti „Állami egyetemek” címén belül — a Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest elnevezé­sét „Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest”, — a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest elnevezését „Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye­tem, Budapest”, — a Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest elne­vezését „Magyar Iparművészeti Egyetem, Buda­pest”, — a Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest el­nevezését „Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest”, — a Színház- és Filmművészeti Főiskola, Budapest elnevezését „Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest” elnevezésre módosítja; b) az Ftv. 1. számú melléklete I. részének „B” pont alatti „Egyházi egyetemek” címén belül ■— az Országos Rabbiképző Intézet, Budapest elneve­zést „Országos Rabbiképző — Zsidó Egyetem, Budapest” elnevezésre módosítja; c) az Ftv. 1. számú melléklete II. részének „A” pont alatti „Állami főiskolák” címén belül — a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szom­bathely elnevezését „Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely”, — az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger elnevezését „Eszterházy Károly Főiskola, Eger”, — a Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola, Szolnok elnevezését „Szolnoki Főiskola, Szolnok” elnevezésre módosítja; d) az Ftv. 1. számú melléklete II. részének „B” pont alatti „Egyházi főiskolák” címén belül — az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Főisko­lája, Budapest elnevezését „Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest”, — a Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyír­egyháza elnevezését „Szent Atanáz Görög Katoli­kus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza”, — a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola, Zsámbék elnevezését „Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék”, elnevezésre módosítja. 2. § (1) A jogutód intézményt illetik meg a jogelőd in­tézmények jogai, és terhelik azok kötelezettségei.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék