Akadémiai Értesítő, 1999 (48. évfolyam, 1-12. szám)

1999-08-13 / 7-8. szám

52 AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 1999. augusztus 13. SZEMÉLYI RÉSZ A Köztársaság Elnökének 104/1999. (VI. 11.) KE határozata a Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontja és a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 15. §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar Tudo­mányos Akadémia 1999. évi májusi rendes közgyűlésének a Magyar Köztársaság miniszterelnöke útján tett előterjesz­tésére Glatz Ferencet, az MTA levelező tagját a Magyar Tu­dományos Akadémia elnöki tisztségében megerősítem. Budapest, 1999. május 28. Göncz Árpád s. k., a Köztársaság elnöke Ellenjegyzem: Orbán Viktor s. k., miniszterelnök JOGSZABÁLYOK 1999. é^i LII. törvény a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról Az Országgyűlés a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 5. §-a és 6. §-ának (1) bekezdése alapján az ország felemelkedése, a magyar társadalom átalakulása, a regionális kapcsolatok erősítése, a szellemi erőforrások egyesítése, a nemzetközileg is elis­mert, versenyképes munkaerő képzése, a felsőoktatási kutatás és oktatás fejlesztése és a művelődéshez való jog kiterjesztése érdekében a magyar felsőoktatási intézmény- hálózat átalakításáról a következő törvényt alkotja: I. FEJEZET A felsőoktatási intézmények átalakítása 1. § (1) Az Országgyűlés 2000. január 1-jei hatállyal a kö­vetkező felsőoktatási intézményeket és egyes karokat (a to­vábbiakban együtt: jogelőd intézmény) — az átalakulással létesülő új állami felsőoktatási intézmények egyidejű jogutód­lásával (a továbbiakban: jogutód intézmény) — alakítja át: a) az Államigazgatási Főiskola, Budapest és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest jogutód intézménye a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazga­tási Egyetem — Budapest székhellyel; b) a Debreceni Agrártudományi Egyetem, Debrecen (kivéve az attól különváló hódmezővásárhelyi Mező- gazdasági Főiskolai Kart és a szarvasi Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kart), a Debreceni Orvostudományi Egyetem, Debrecen, a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főis­kola, Hajdúböszörmény és a Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen jogutód intézménye a Debreceni Egyetem — Debrecen székhellyel; c) a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főis­kola, Budapest, a Budapesti Tanítóképző Főiskola, Budapest és az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest jogutód intézménye az Eötvös Loránd Tudományegyetem — Budapest székhellyel; d) az Állatorvostudományi Egyetem, Budapest, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Gödöllő (kivéve az attól különváló mezőtúri Mezőgazdasági Főiskolai Kart és a nyíregyházi Mezőgazdasági Főis­kolai Kart), a Jászberényi Tanítóképző Főiskola, Jászberény, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest (kivéve az attól különváló kecskeméti Kertészeti Fő­iskolai Kart) és az Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Budapest jogutód intézménye a Szent István Egyetem — Gödöllő székhellyel; e) a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Ka­posvár és a Pannon Agrártudományi Egyetem, Állattenyésztési Kar, Kaposvár jogutód intézménye a Kaposvári Egyetem — Kaposvár székhellyel; f) a Comenius Tanítóképző Főiskola, Sárospatak és a Miskolci Egyetem, Miskolc (kivéve az attól külön­váló Dunaújvárosi Főiskolai Kart) jogutód intézménye a Miskolci Egyetem — Miskolc székhellyel; g) az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, Győr, a Benedek Elek Pedagógiai Főiskola, Sopron, a Pannon Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaság­tudományi Kar (Mosonmagyaróvár) és a Soproni Egyetem, Sopron jogutód intézménye a Nyugat-Magyarországi Egyetem — Sopron székhellyel; h) az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, Szekszárd a Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs és a Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pécs jogutód intézménye a Pécsi Tudományegyetem — Pécs székhellyel; i) a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Budapest, a Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék