Méhely Lajos, Entz Géza (szerk.): Állattani Közlemények 1. (1902)

1902 / 1. füzet

./•-У ÁLLATTANI • • KOZLEMENYEK А К. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA. Dr. ENTZ GÉZA KÖZHEMŰKÖDÉSÉVEB SZEHKKSZTL MÉHELY LAJOS. ELSŐ KÖTET. — ELSŐ FÜZET. 9 eredeti rajzzal. BUDAPEST А К. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÁLLATTAM SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADÁSA. 1902. Megjelent 1902. évi márczius 1. I /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék