Férfiszabók Közlönye, 1930 (1. évfolyam, 1-7. szám)

1930. június / 1. szám

évfolyam. 1. szám. Budapest, 1930. junius FÉRFISZABÓK KÖZLÖNYE A BUDAPESTI FÉRFISZABÓK IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: udapest, IV,, Reáltanoda-utca 16. Telefon: Aut. 851—24. Megjelenik havonta egyszer. Lapvezér: NÉMETH GYULA ipt. elnök, kamarai tag Felelős szerkesztő: KISS LÁSZLÓ ipt. jegyző Előfizetési dij egy évre .... 6'— P. Az ipartestület tagjai, valamint az ország összes ipartestületei díjtalanul kapják. KRASZNER LAJOS SZÖVET, POSZTÓ, BÉLÉSÁRU- ÉS SZABÓKELLÉKEK NAGY ÁRUHÁZA BUDAPEST, V., DEÁK FERENC-TÉR 2 (Adria-palota). Telefon : A. 814-23 A szabóiparosok legolcsóbb bevásárlási forrása ! h% ólomkatonák millióit«*. ütöttük harcba akkor, amidőn a Budapesti Férfi- ibók IpartesLülete hosszú évtized stagnációja után ra megjelenteti hivatalos lapját, ezúttal a Férfi- ibók Közlöny -ét. Az ólomkatonák millióit küldjük lapunk hasáb- n hónapról-hónapra csatasorba, hogy átütő ere­kkel. a becsületes ujságirás minden megengedett rci fegyverével értünk, a férfiszabó iparosokért zdjenek. Az ólomkatonák milliói részesítenek bennünket napról-hónapra az oktatás, a felvilágosítás apos- i áldásában. Amikor egy uj lap megindul, annak homlokán lap céljáról, feladatiról és kötelességeiről hangza- ; és szép szavakba öntött programot szoktak adni. Illene tehát, hogy mi is programot adjunk. A önyörüszép magyar nyelvünk szebbnél-szebb szó­iból, hintés szóvirágaiból bokrétát kössünk és ked- skedve azt adjuk át olvasóinknak. Mi azonban nem ezt tesszük, mert mi a szorgos ■emtő munka, a tettek emberei vagyunk. Lapunk ogramját röviden három szóval fejezzük ki. Ez a három szó: Együtt több kenyérért!« Igaz, hogy a három szóban el van bujtatva nemcsak a férfiszabók, hanem az összes iparosok, sőt ezen túl­menően más társadalmi osztályok minden buja, pa­nasza, keserve. , Több kenyérét jelenti a harcot, a küzködésl az adók, a szociális biztosítás, a kontárok, a köz­üzemek, a hitel, a beszerzés, az értékesítés kérdései­ben. Együtt pedig jelenti, az ipartestület a benne tömörült különböző heterogén, végeredményben azon­ban mégis csak egyel jelen lő szabóiparosság közös összefogását. Turáni őshazájukból hozták magukkal a magya­rok a pártoskodás, a széthúzás átkos szenvedélyét. Ezer év pergett le a végtelen idő homokóráján, ezer év, mely mégis csak szép idő, nem volt elégséges ahhoz, hogy ezt a tipikus magyar betegséget ki­irtsa. Ebben szenvedünk mi is férfiszabók s ennek leküzdésében látjuk egyik legfőbb és legfontosabb feladatunkat. Az egység nevében indítjuk útnak az értünk bar­LEFKOVITS ES VÁNDOR Különféle gyapjúszövetek, bélésáruk és az összes szabókellékek raktára Budapest, V., Deák Ferenc-utca 18. sz. Olcsó árak! Telefon: Automata 813—31.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék