Honi Ipar, 1938 (31. évfolyam, 1-23. szám)

1938-01-20 / 1-2. szám

XXXI. évi, 1-2. sz. A MAGYAR IPARPÁRTOLÁS ÉS IPARFEJLESZTÉS LAPJA KÖZGAZDASÁGI FOLYÓIRAT 1938 január 20. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAI.: BUDAPEST, V., SAS-UTCA 29 TELEFON: 123-892 Postatakai'ékpénztári csekkszámla : 36.266 SZERKESZTI: SUGÁR OTTÓ ELŐFIZETÉSI ÁR: Eaész óvre ... 30.— P Külföldre ........ 40.— P Egyes szám ... 2.— P MEGJELENIK: HAVONTA KÉTSZER TARTALOM —■ —^I— ROVATOK A Honi Ipar fekete táblája (26-27) A fővárosnak nem kell magyar taxi — Magasan repül a daru, szépen szól — Büttncrék megvetik a lábukat — Az Al- lamgépgyár fúrógépe — Külföldi áru propagálása magyar gyár nevével — A kisipar a behozatal ellen Iparfejlesztés (28—36) Hírek az elektromosiparból — A wehrlit kohósítása — Az új -fejrosilieiunigyárak — Gyárai api tások és üzembővítések — ' Uj magyar iparcikkek 'V. Külkereskedelem (37-39) Az ipar szerepe a kivitelnövekedésben — A magyar-eseli egyezmény részletei — Ipari kivitelünk új rendje Olasz­ország felé — Az új francia megállapodás — Jugoszlávia megszünteti a klíriiigegyezményeket Az egyes iparágak köréből (40-43) A megmaradt gyapjúkészletek sorsa — Textilfestőgépek behozatala — A török pamut ügye — A inűselyemkartelről — Hírek az egyes iparágakról Közszállítás (44—47) Uj közszállítási rendeletek — Versenytárgyalási hírek — Döntések — Esedékes versenytárgyalások Szemle (48-49) NAGY RIPORTOK A szociális rendeletek egységesítése (17) A csepeli Szabad Kikötő (20) Az állami kedvezmények teljes jegyzéke (29) A celluloze-kérdés állása (32) Az áll ami selyemfonódák sorsa (40) CIKKEK Fenyő Miksa: 1938 (4. oldal) Sugár Ottó és Halmy Gyula: Az ipari decentralizációról (7) Lengyel Géza: Kereskedelempolitikánk 1937-ben (11) Krónika (13) Schiller Ottó dr.: A textilipar konjunktúrája ' (16) ff] Stromfeld Ferenc : Gépiparunk 1937-ben (19) \C:.\ \vé, A magyar papíriparról (22) Ábrahám Mózes dr.: Kúriai döntések 1937-ben (23) Márer György: A magyar iparfejlesztés új szakasza (28) Hermann Imre dr.: Mi történik a magyar olajmezőkön? (31) Somogyi Béla: Az építőanyagkereskedelem helyzete (41) Gyárfás Oszkár: Széljegyzetek (44)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék