Magyar Energiagazdaság, 1949 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1949-01-01 / 1. szám

MAGYAR ENERGIAGAZDASÁG A MAGYAR TECHNIKA MELLÉKLETE. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 1949. ÉVI JANUÁR HÓ A magyar energiagazdaság problémáit tárgyaló tudomány о s és gyakorlati folyóirat Kiadja az Állami Villamosmüvek Részvénytársaság, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Erősáraméi és Energia Szakosztálya SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE: OR S C H I M A N E К E M I L SZERKESZTIK: DR FONÓ ALBERT, DR KOVÁCS KÁROLY PÁL, DR MOSONYÏ EMIL, PÁLOS FERENC, PTKLER FERENC, RATKOVSZKY FERENC, DR THEISS EDE TECHNIKAI SZERKESZTŐ: KÖRMENDI PÁL SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Csanádi György Endrén)i Sándor, Fonó Albert dr., Gádor Endre, Gohér Mihály, Hajdú Éíemér, Harkányi József, Heller László dr., Kaiser József, Karap Jenő, Komondy Zoltán dr.. Kovács Károly Pál dr., Kökény Mihály, Körmendi Pál, Lévai András, Mosonyi Emil dr.. Németh Endre dr., Ormay Zoltán, Osztrovszky György, Pálos FeVenc, Pikier Ferenc, Ratkovszky Ferenc, Rostássv István, Schimanek Emil dr., Sebestyén János, Seres Tibor, Stefániái Richard, Szenes László, Szívós István, Theiss Ede dr., Wilczek Ernő Dr. Fonó Albert : Jelentés az Energia Világkonferencia nemzetközi intéző- bizottságának stockholmi üléséről és az ehhez csatlakozó tanulmányúiról. Dr. Kovács Károly Pál: Svédország energiaellátása. Beszámoló svédországi tanul­mányúiról. Dr. Heller László : Megjegyzések dr. Schimanek Emil hozzászólásához a hőszivattyú energiagazdasági fontossága tekintetében fel­merült vitához. Szemle. Címkép: Kelenföldi erőmű gépháza. Felelős szerkesztő és kiadó: Zentai Béla. — Szerkesztőségnek szóló közlemények Körnieudi Pál ÀVIRT, Budapest, V., József Attila-utca 8. sz. címre küldendők. — Kiadóhivatal: Budapest, V.. Szalay-utca 4. Telefon: 122-299. — Szikra Rt. Felelős nyomdaigazgató: Radnóti Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék