Magyar Fakereskedő, 1914 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1914-01-01 / 1. szám

XXI. évfolyam. Budapest, 1914. január 1-én. * * <3 fj 1. szám MAGYAR « FAKERESKEDŐ A „MAGYAR FAKERESKEDŐK ÉS FAIPAROSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉINEK KÖZLÖNYE. A MAGYAR FATERMELÉS, FAKERESKEDELEM, FAIPAR ÉS FAKIVITEL ÉRDEKEINEK ÓVÁSÁRA ÉS ELŐMOZDÍTÁSÁRA, VALAMINT t i í A HAZAI ERDŐGAZDASÁG ÉRDEKEINEK SZOLGÁLATÁRA HIVATOTT SZAKLAP. _ . , Telefon 891. Telefon 891. MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. Közérdekű tudósításokat a világ bármely fapiaczárói szívesen fogadunk és megállapodás szerint honorálunk. Czikkeínk után­nyomása a szerkesztőség előzetes megkérdezése nélkül még a forrás megnevezésével is tilos. Felelős szerke^tő és kiadótulajdonos : SZÉKELY IGNÁCZ. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, V., Zoltán-utcza 12. Előfizetési árak: A belföld és Ausztria Németország részére részére félévre egész évre félévre egész évre 16 K 32 K 15 30 M A többi európai államokban az előfizetési díj: félévre 18 frank, _______ egész évre 35 frank, ___________________ H I R D E T É S I D i J : 77 MM. SZÉLES PE T ITSO RO N KÉ NT 80 FILLÉR. Sinimeringi Gép- és waggonépitőgyár Részvénytársaság BRÜNN-KÖNIGSFELDI GÉPGYÁRA Vezétkepv.: RÁCZ FERENCZ mérnök, Budapest, V., Fáik Miksa-u. 8. FŰRÉSZTELEP, FAMUNKÁLÓ és FAAPRITÓ BERENDEZÉSEK' KERETFURESZEK BRUNA-GYORS IDEÁL-GYORS elismert legnagyobb teljesitöképességgel. HASÍTÓ KERETEK, - SVÉD GYALUGÉPEK, - PARKET GÉPEK. BRIKETTEZO TELEPEK fürészpor sajtolására, SZAB. GŐZGÉPEK, GŐZKAZÁNOK. SZIVATTYÚK Centrifugai és dugattyús KÖLTSÉGVETÉS, MÉRNÖKI LÁTOGATÁS DÍJMENTES, • .....—­........... HI RSCH és FRANK Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntö Részvénytársaság BUDAPEST, VI. kerület, Aréna-ut 131. szám. KÜLÖN OSZTÁLY; téglagyári gépek. OYÁRT: Falitégla és cs cserépsajtókat, téglagyárid és agyagmegmún- káló gépeket a legújabb és legjobban bevált szerkezete \ben. Elvállalja anyagvizsgálatok kivitelét és teljes téglagyári berendezések létesítését Tervek é8 költségvetések díjtalanul. Elsőrangú referencz. KIRCHNER & Co. Actien-Gesellschaft Leipzig-Sellerhausen Grösste Fabrik Europas für Sagemaschinen u. Holzbearbeitungsmaschinen. Ober 250.000 Maschinen geliefert. Maschinenlager: Budapest, V., Koháry-utcza 4 Grand Prix: Paris 1900. Lüttich 1905 Mailand 1906. eljes berendezéseket mipalagyártás részére saját versenynélküli gazdaságos, törvé­nyesen védett eljárás szerint, elsőrangú összeállításban és kivitelben, főképen alkalmas kis Üzemek részére, mint különlegességet szállít: ;G. ROTH AKTIENGESELLSCHAFT ilbteilang MasctiinEnfahrik »om. C. Drcngg 8 Co. WIEN, lll/l. Erdbergerlände 28/c. A mi gépeinkkel a világ legjelentékenyebb, jól jövedelmező műpalagyárai dolgoznak, Neumerhel Frigyes magánmérnöki irodája kerámiái berendezések részé TELEFON 133—01. Budapest, II. kerület, Margit-rakpart 53. szám. reszere TELEFON 133—01.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék