Magyar Sütők Lapja, 1926 (24. évfolyam, 1-24. szám)

1926-01-01 / 1. szám

MAGYAR SÜTŐK LAPJA De Hagyjuk most a múltat és engedjék kartár saim meg, hogy ezen a Helyen el mondjam, milyen feladatot tűztem ki a Magyar Sülök Lapjának az új esztendőre Első feladatunk lesz kivivni a fővárosban a 4, vidéken a 3 órai munkakezdést, melyet idáig csak a sütők nemtörődömsége miatt nem tudtunk elérni. Remélem, Hogy sikerülni fog továbbá igen tisztelt ellenfeleimet is arról meggyőzni, Hogy a testvér és kartás üldözés semmieselre sem alkal­mas arra, Hogy a sütőiparban tartós béke legyen. A vak gyűlölet sohasem volt jó tanácsadó Csakis a közös munka lehet á'dásos, mig a széthúzás az iparnak csak rombolását és pusztu­lását vonja maga után. Csak türelmes felvilágosí­tással és oktatással lehet az esztelen versenyt megszüntetni. Ez lesz második feladata a Magyar Sütők Lapjának az újévben. Felvesszük továbbá közös erővel a Harcot ezen felesleges intézmény ellen, mely Fővárosi Kenyérgyár elnevezés alatt, a polgárságból ki­préselt milliárdokat emészt föl anélkül, hogy valakinek használna.Ellenkezőleg az adófizető sütő- iparosságot megfosztja vevőiktől és szállitásaiktól. Vidéken ismét talpra akarjuk állítani a meg­lazult összetartást és e célból részben munkatásaink részben magam is sorra járjuk a vidéki városokat. A forgalmi adó ügyének sikeres rendezésére is kifogjuk terjeszteni munkánkat, épp úgy, mint Szövetségünk eredményes mun­kája a házikenyérsütők ellen. A Magyar Sütők Orsz. Szövetsége és a Ma gyár Sütők Lapja a magyar sütőiparnak elválaszt­hatatlan tényezői mint ismeretes már évek óta elszántan küzdenek, a háziipar ürügye alatt ille­a kontárügyre. Mindig azokat . támogatjuk, akiket elakar­nak nyomni és az igazságért mint eddig, tovább is küzdeni fogun ti A Magyar Sütők Országos Szövetségének a kiépítésénél is tovább rakom a téglákat, hogy ez a szervezet arra a helyre kerüljön amely őt megilleti: az iparos szervezetek között az első helyre. 1927 ben 20 éve lesz annak, hogy Budapes­ten lezajlott az I. nemzetközi sütőipari kiállilás. 20 év után illene ismét megmutatni a világnak, hogy a magyar liszből milyen süteményeket és kenyeret lehet készíteni. Viszont a magyar sütőknek sem ártana, ha megismerkednének a húsz év óta a külföldi sütőiparban napvilágot látott újdonságokkal és az új technikai vívmá­nyokkal. Célom tehát az 1927-ben Budapesten rendezendő II. nemzetközi sütőipari kiáiliiásta, melynek előkészítéséhez már most keli hozzá látni. Mindebből láthatják a kartársak, hogy munka­kedvem és harcképességem még mindig n régi és ha Isten és barátaim úgy akarják, akkor még sok szépet, de jót is tudunk közös erővel a jobb sorsra méltó magyar sütőipar érdekében elérni. Hozzon minden egyes kartársunknak az új év teljes boldogságot és megelégedést. STEINER GYULA. gitim működő házikenyérsütők ellen. Az erre vonatkozó legújabb rendelet ugyan nem elégí­tette ki teljesen a sütőket, de mégis ezek számára nagy előnyomulást jelent. Ebben az ügyben most egy debreceni kartársunk beküldött nekünk egy ottani lapban megjelent cikket: Eltiltották az árusítástól a házikenyér sütőket. Szerkesztőségünk és kiadóhivatalunk: Baross tér 15 sz. alatt 9-5-íg tart hivatalos órákat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék