Magyar Szesztermelő, 1936 (39. évfolyam, 1-12. szám)

£ 33/p MAGYAR SZESZTERMELO “ A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI SZESZTERMELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE ELLENŐRIZVE MŰSZAKI TÁRSSZERKESZTŐ : HÉRICSíTÓTH JENŐ DR. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : RÉDLY GYULA 1953 1 9 3 6 i w HARMINCKILENCEDIK ÉVFOLYAM MŰSZAKI ROVATVEZETŐ: TAXNER KÁROLY DR. ^-----------­Tp/aMUZ. I T ART ALOMJ EQm EK. ULAűQONA. .■*0 Oldal Egyesületi és hivatalos közlemények. Igazgatóválasztmányi gyűlések.. 1, 18, 50, 54, 86, 99, 127 Közgyűlés.................................................................................. 3 A mezőgazdasági szesztermelőkhöz................................... 1 Előadás a mezőgazdasági szeszipar kérdéseiről az OMGE-ban ................................................................... 14 A szeszgyári üzemellenőrzés megszervezésének ered­ményei .......................................................................... 14 Egyesületünk emlékiratának visszhangja ...................... 17 Pótkeretkiosztás és a mezőgazdasági főzdék termelése 28 Újonnan engedélyezett mezőgazdasági szeszfőzdék.... 29 Rendelet a mezőgazdasági szeszfőzdék kereseti adójá­nak kivetéséről............................................................. 31 Hirdetmény az új mezőgazdasági szeszfőzdék engedé­lyezése iránti kérelmek tárgyában ........................ 39 Mezőgazdasági főzdék termelése és a pótkeret-kérdés. 42 A mezőgazdasági főzdék termelési helyzete.................. 66 Mezőgaz.dasági szeszfőzdék termelése............................... 69 Kedvezményes szeszgyári üzemellenőrzés. Felhívás... 85 Felhívás a burgonya- és cukorrépavizsgálati minták be­küldésére ........................................................................ 86 A burgonyarendelet............................................................... 101 A borpárlatrendelet................................................................. 101 Magyar Szesztermelő írói pályázatának eredménye... 105 Ideiglenes szesztermelési keret 1936/37-re...................... 106 Szesztermelési keret és a borpárlatrendelet ................... 109 Jelentés az egyesület 1935/36. évi működéséről ............. 124 Pótkeretkiosztás és a mezőgazdasági szeszfőzdék ter­melése ............................................................................ 134 Borpárlatrendelet módosítása ........................................... 134 Cikkek és műszaki közlemények. Fülöp József: Zárt erjesztőkádak és szénsavmosó.... 24 Gläser Géza : Csehország rendelete az árpafőzés enge­délyezése, valamint a melászfőzés korlátozása tár­gyában .................................................... 12 — Kazánkő eltávolítása................................................ 24 — Egy új anyag — a Diaspirit — a hibásan veze­tett maláta hátrányainak megszüntetésére ......... 56 — Az automobilizmus fejlesztése Csehországban . . 67 — A motalkó bevezetésének terve Svájcban ........... 77 — Olcsóbb szenet a mezőgazdasági szeszgyáraknak 110 Oldal Hérics Tóth Jenő dr. : Külföldi intézkedések a borvál­ság orvoslására .................................. 8 —- Miért van kevesebb faszesz, kénessav, kozma­olaj stb. tisztátalanság a mezőgazdasági sze­szekben és miért van több a gyümölcs és bor­párlatokban ?............................................................... 20 — Az állatorvosi felülbíráló tanács döntése a kötött kénessav ártalmatlanságáról................................... 33 — Boinot répaléerjesztő eljárása .................................. 42 — Sugarak, hanghullámok, nyomás befolyása az élesztőkre............................................................... 57, 64 — A mezőgazdasági szesz finomítása és szűrőszén regenerálása Németországban ................................ 73 — A szesz tulajdonságai. Szesztartányok robba­nást kizáró tisztogatása ......................................... 77 —- Részletek az Institut für Gährungsgewerbe 1934—35. évi jelentéséből ..................................... 91 —- Moslékok értékelése. Burgonya- és tengerimoslék viszonylagos értéke ................................................. 112 — Takarmányélesztő termelése szerves nitrogénve­gyületek elhagyásával ....................... 131 Kiár István : Termelési keret, korlátozott nyersanyag­felhasználás ................................................ 98 Klein Sándor : A répalé erjesztése ..................................... 93 Macher Lóránd dr. : Reszeléses eljárás ............................ 71 — A diffúziós üzem felülvizsgálata ...................81, 90 Nagy Miklós : Tengeri és melász vegyes feldolgozása.. 65 Osztróvszky Antal dr. : Üzemellenőrzés és szaktanács­adás a mezőgazdasági szeszgyártásban ............... 6 Pawlowszky Zsigmond : A moslék etetése ........................ 35 — Szalma és csira által okozott kifuvatási nehéz­ségek kiküszöbölése a gőzölő üzemben ............... 44 Perneczky Béla dr. : Néhány szó a szeszgyárvezetők fel­mondási idejéről ........................................................ 103 Rónay Ernő: Ami kimaradt a balatonfüredi vitából.. 105 Rédly Gyula : Egyesületünk emlékiratának visszhangja 17 — Rendelet a mezőgazdasági szeszfőzdék kereseti adójának kivetéséről ............................................... 31 •< — Az ipari szeszgyárak válaszirata .......................... 41 — Mezőgazdasági szeszfőzdék termelése és a pót­keretkérdés ................................................................... 42 — A mezőgazdasági szeszfőzdék termelésének hely­zetképe ......................... 49 — Mezőgazdasági szeszfőzdék termelési helyzete.. 66

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék