Mezőgazdák, 1928 (35. évfolyam, 1-12. szám)

1928-01-01 / 1. szám

XXXV. évf. Budapest, 1928. január 1. 1. szám. Ij MEZŐGAZDÁK“ ( Megjelenik havonként egyszer I — Szerkesztőség és kiadóhivatal: — I V., Alkotmány-utca 29. szám. A MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE ÉS AZ ENNEK KÖTELÉKÉBEN MŰKÖDŐ SZÖVETKEZETEK O? *35 «3? HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE «3? ** «5? TAGSÁGI ILLETMÉNY." Lakásváltozás esetén értesítést Ideje- ----------- korán kérünk. ----------­IGAZGATÓSÁG: Elnök: gróf Somssich László. Alelnökök: dr. Bernát István, Jeszenszky Pál vezérigazgató. Igazgatóság tagjai: Bedegi Gábor, Buday Barna, Hoffer Sándor, báró Inkey Pál, dr. Kuszka István, Láng József, dr. Nagy Ferenc, báró Pap Géza, dr. Rauscher Aurél, dr. Scltovszky Tibor, Szilassy Zoltán, dr. Szomjas Lajos, gróf Teleki Tibor. FELÜGYELÓsBIZOTTSÁG: Elnök: «Ír. Várady László. Felügyelősbizottság tagjai: Förster Lajos, dr. Spett Ferenc, Szeleczky Iván, dr. Zsigmondy Mihály Fl!,bí«ÍÁ*"mé!.«^ „Königsgrube“ porosz szalon szenet *x| A Sí„í „Knurowi“ diókokszot etórendű import lprlloU bükk tűzifát úgy nyílt fuvarban, mint 50 kg.-os plombáit zsákokban legmegbízhatóbban szállít Szénosztályunk. 1 BMP** Vidékre vagon tételekben porosz és hazai szenet legelőnyösebb feltételek mellett 1 Kőbányai bizományi sertésbizlaló-telepnnbl a beállított sovány sertésekre rendkívül előnyős kölcsönt folyósít, a takar- mányt és az összes hízlalási költséget előlegezi; téli beállításra bejelentéseket y-^v elfogad! — Tájékoztató iratokat, ismertetőfUzetet és bejelentőlapokat, vala- ^ V\ mint a m u 11 é v i bizlalási eredménykimutatást megküldi Sertéshízlaló-telepünk § I Budapest-Kőbánya X., Szállás-utca 20—22. ^ Telefon: József 392—14 [r, vagy a központ: Budapest, V., Alkotmány-utca 29. szám. Magyar Mezőgazdák Szövetkezete \ Tiszántúli kirendeltsége, Debrecen, Hunyadi-utca 13. szám elad 3 Fordson mezőgazdasági és ipari traktorokat, személy- és teherauto- mobiüokat, motorkerékpárokat és 1 a szükséges összes gépalkatrészeket é Ugyanitt gépjavitóműhely és üzemanyagraktár lagyar Mezőgazdák Gépforgalmi B.-T. 1 lyíregyházán, Bessenyei-tér 16. számi „Autorizált képviselet1* orMior, Ford személy- és Mm\ 1 9 a szükséges összes gépalkatrész állandóan raktáron1! Javítóműhely Széchenyi-tit 15. t 1 lóim Gazdasági Montán lótakarók 1 darabonkint 12‘50—25‘50 pengő árban. y h Parádés angol gyapjú lótakarók táti Kötéláruk v Világítóanyagok 1 * és összes mezőgazdasági cikkek legelőnyösebben 1 áruosztályunknál szerezhetők be. Tavaszi ve eszközök, ] é Magyar 1 Debrecen Hunyadi-n. 13. Telefon: 7—97 Bw Kaphatók F o tőmagvak, ótaKarók, s az összes gazdac IEZŐGAZ Nyíregyháza Széchenyi-tér 1. Telefon: 49 rdson mezőgazdasági rézgálic, továbbá kutak, világító­lági idénycikkek legközelebbi fa DÁK Szövetkéz« Szolnok I Lepsény Baro»i*n. 1 Veszprém in. Telefon: 62 | Telefon: 18 és Ipar! traktorok, teherkocsik, talajelök magtár! gépek és 1 §s fűtőberendezések! evásárlóhelyei öté kirendeltségei! Győr I Szombathely I Telehy-n. 59. I Itlrályn. 6. I Telefon: 861 | Telefon : 67 h észitögépek, csávázószerek stb. -SM 1

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék