Mezőgazdák, 1929 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1929-01-01 / 1. szám

XXXVI. évf. Budapest, 1929. január 1. 1. szám. „MEZŐGAZDÁK“ k * Megjelenik havonként egyszer — Szerkesztőség és kiadóhivatal: — V., Alkotmány-utca 29. szám. A MAGYAR MEZOGAZDÄK SZÖVETKEZETE ÉS AZ ENNEK KÖTELÉKÉBEN MŰKÖDŐ SZÖVETKEZETEK «3? & HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE & «5? .3? TAPS ÁGI ILLETMÉNY. Lakásváltozás esetén értesítést Ideje- ---------- korán kérünk. ---------­IGAZGATÓSÁG: Elnök: gróf Somssich László. Alelnökök : dr. Bernát István, Jeszenszky Pál vezérigazgató. Igazgatóság tagjai: Bedegi Gábor, Buday Barna, Hoffer Sándor, báró Inkey Pál, dr. Kuszka István, Láng József, báró Pap Géza, dr. Rauscher Aurél, dr. Scitovszky Tibor, Szilassy Zoltán, dr. Szomjas Lajos, gróf Teleki Tibor. FELÜGYELÓsBIZOTTSÁG: Elnök: dr. Várady László. Felügyelő=bizottság tagjai: Förster Lajos, dr. Spett Ferenc, Szeleczky Iván, dr. Zsigmondy Mihály $ CA (A 0 ■H fi 0 fik X „KONIGSGRUBE“ X porosz szalonKőszenet la aprított büRK vagy cser tűzifát budapesti háztartáson részére már 1 q-tól is szállít SZÉNOSZTÁLYUNK. SS M* < Ov 9 a Ok wi Ov CfO. GAZDASÁGI VETŐMAGVAKBAN és pedig lóhere, lucerna, baltacím, nyúlszapuka, tavaszbükköny, Tiktória-borsó 2“; ne fedezze addig szükségletét, míg MAGOSZTÁLYUNKTÖL aj.ánlatot nem kér. Siói dog új esztendőt tagjaindnad, vásárlóinknak, üzletfeleinknek. Kőbányai bizományi sertésbizlaló-telepünh a beállított sovány sertésekre rendkívül előnyös kölcsönt folyósít, a takar­mányt és az összes hízlalási költséget előlegezi. Tájékoztató iratokat, ismertető- fUzetet és bejelentőlapokat megküldi Sertéshízlaló-telepünk Budapest-Kőbánya, X., Szállás-utca 20—22. ^ Telefon: József 392—14 vagy a központ: Budapest, V., Alkotmány-utca 23. szám. Motorhajtó- és kenőanyagok, Zuhatag-kutak, világító-, fűtő- és istállóberenilezések és az összes gazdasági idénycikkek legközelebbi bevásárlóhelyei Magyar MEZŐGAZDÁK Szövetkezete kirendeltségei Debrecen Hunyadi-u. 13. Telefon t 7—07 Nyíregyháza Széchenyl<tér 1. Telefon r 49 Szolnok Baross-u. Telofonr 62 Lepsény Tesz prém m. TpIpíoti t 18 Győr Teleky-n. 59. Tfilofon: 861 Szombathely líirfily-u. 6. Tfilefon r 67

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék