Molnárok Lapja, 1926 (33. évfolyam, 1-52. szám)

1926-01-02 / 1. szám

MOLNÁROK LAPJA Budapest, 1926. január 2. AM.Kir. Államvasutak Gépgyárának Vezérügynöksége Budapest, V., Vilmos császár.ut 32. szám. (Mérnöki Iroda) MALOM-OSZTÁLY I A Wörner J. és Társa Gép- I RISSELHÖTOR-OSZYALY l Ar&r képviseletetsima-,félmagas, és magasőrlésü eredeti Dieselmótorok25—1000 malmsk, malomrakonstnikciók, egyes malmi lóer&ig, ....... , , gépek. I KBndRnRlflBllHaZé'BSpBal. Ajánlattal, tervekkel készséggel szolgál. ALTALANOS GÉPÉSZET: Máv.-gyártmányn, fél­stabilgőzgépek 50-150 lóerőig, ,Astra* gázmótorok 8-50 lóerőig, eQyéb fizsmoépek, elektrcmes telepet, szárítót, tQzeooópek. tenúergyárl beranöezések. transzmissziók stb „ Díjtalan mérnöki látogatás. HVDROXVQEN RÉSZVÉNyTÁRSflSÁG Budapest, I., Budafoki-ut 72. Telefon: J. 84-30. HEGESZTŐ-BERENDEZÉSEK Hegesztő- és vágópisztolyok, nyomáscsökkentők, fejlesztők, tömlők, szemüveg stb, HEGESZTÉSI SEGÉDANYAGOK Por, pálcza és drót öntött és kovácsolt vashoz, vörös és sárgarézhez, alumíniumhoz. CA KEID. —... Vidéki viszonteladókat keresfluk. ....... H ERCZ JENŐ gépgyára és vasöntödéje MISKOLCZ. Gyárt és szállít raktárról: Kisnyomású olajsaltákat öntött vas- és öntött aczél kivitelben, 400 légkörnyomásra szerkesztve, kitünően bevált szerkezetben. — Teljes olaj- malomberendezéseket,minden hoz. zátartozó gépekkel. Cruber Ferenc* malomszereltsi vállalata, rElöUUUUÖAA megye). Vasútállomás: Halmaj. — Posta, lávirda, telefon: Felsődobsza 6. Felsődobsza<Ul" TÁLLAL: malomszereléseket, átalakításokat, siksziták átalakítását, mindenféle malomasztalos- munkákat. KÉSZÍT : sikszit&eat legjobb szabadonlengd szerkezettel. Sikszlta pótkereteket. Keform-rend- szerii dara- és derczetisztltó-gépeket, láncznélküll tömlős porszűrőket, llsztkeverö- gépeket. — Csereberendezéseket. — Megbízható szakszerű kivitelben, teljes felelősség mellett. 1L Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntő R.-T. ________________Budapest, VI., Aréna-ut 128. szám._______________ C 7PfC7l|mírpnPlra esztergapadok, gyalugépek, fúrógépek stb. sorozatos gyártás ijövi dl'auJgvflvA, mellett, legszabatosabb kivitelben és kitűnő szerkezetben. „Allianz“ egyetemes szerszámgép esztergapad, gyalu-, fúró- és marógép egyesítve Teljes javítóműhely egy gépben. Részletes ajánlattal készséggel szolgálunk. Kedvező fizetési feltételek. Varróaépujdonség! TBW Egy kézmozdulattal átállítható himié.re, egy kézmozdulattal visszaállítható var­rásra, ugyszinte mindenféle családi és ipari varrógépek versenyen kívüli áron, részletre is. Viszonteladóknak árengedmény ! Árjegyzék vidékre ingyen! V>>o||»7 varrógép áyári |U UnrpQ PálnP.II Ifi Magyarországi egyedárusitó : AldUoi. raktára, Budapest, IV,VCIGu l ÚIIIC U. ull _____________________A központi vásárcsarnok közelében.______________________ □ aDEHaDDDDODDDaDDQaaoDoaDDaoaDaaDaoDaDaaaa 5 .. __ ----- -- g Q D magyar filtalinos HBszfnbánya üt. Tatai darabos, KaczKa-, akna- és daraszén. Dorogi, toKodi, ebszőnyi szén. Tatai tojásbriKett cséplésre és gőzekeszántásra legjobban bevált. Felsfigallal és hejöosabal mész, felsfigallal czement, felsögallal karbid. iutinyos átrak! Ponton kiszolgálás 1 £ «. Megrendelések központi irodánkhoz: A Budapest, V, Zoltán-u. 2-4. CillMlKK. n a onnDnpnpnDnDnDnptioiDnnpnnDnopppoPPoooppoop i55 5? Bfikkfaszenet X tűzifát,kőszenet,meszet, cementet ■■■ príma minőségben szállítunk. EgervidéKi Fatermelff rt. gőzfavAgó én faszéntelepe, Budapest, IX., SoroKsAri-ut 72.____Telefon: József 70-42. B udapesti ftsuányolajgydr Rész«.-Tán. Budapest, IX, Soroksári-nt 91. Talofon: Jóssal 18—98. Jissef 1#—05, Jóssal «-16. Száliit: benzint, petróleumot, gázolajat, (mótorhajtónyersolajat), mindenféle ás­ványi gépolajat,hangerolajat, paral- fint, pépzslrt és gyertyát. Molnárok Lapja a „Gépészek Szaklapja" állandó mellékletével minden szombaton reggel jelenik meg. 'cZEMENTIPARI gépek és formák Szántó és Beck Budapest, X.J Győmrői-ot 76—78. Telefon: J. 50—88, J. 90—34. Villamos: 42, 60, 62. Kispest, Lehel-utczai megálló. Kérjen árajánlatot! i Szltaszüvelek gabonahámozó- és tlsxtltó-aczélsodrony- szövetek, rostaszövetek, gabonaoszta- lyozéhengerek. sodronyfonatok és ke­rítések, lanczok, vasbutorok legolcsóbb beszerzési forrósa t HAIDEKKER SÁNDOR R.-T., sodronymű, BUDAPEST, Vili,, ÜLLÖI-UT 48/40. SZAH. Fiók : II., FÖ-UTCZA 59. SZÁM. árjegyzék és költségvetés díjmentes. MOLNÁROK LAPJA legjobb barátja minden igazi szakembernek. egyedül megbízható patKány- és egérirtőszer. MgyarniSiüi résiére pariié: Krausz-Moskovits Egyesült Ipartelepek rt. Eredeti M.W.M. ienz kompresszor nélküli DIESELMOTOR 5—800 lóerői“-, a legtÖkeletesebb és leggazdaságosabb üzemgép. Pillanatok alatt leállítható és özembe helyezhető. 31. W. 31. Benz vezető gyártmány, 3530 kompresszornélküli I>ie selirió tor eladva. Érdeklődőknek üzemben bemutatja a vezérképviselet: Bárdos ás Brachfeld, Budapest, VI., Gyár-ufcza 5. ^C.ELS/0/f Az „Excelsior“ védjegyű eredeti svájci szitaselymekanyagösszelélelüknél és precziz átejtésilknél fogva, a legmegbízhatóbbak. Kaphatók minden jobb műszaki üzletben. A .,Káté“ védjegyű, sikszita Düseszterek, Flanellok, Filczek, Filterszövetek, Lakk­vásznak stb. minőségükben és tartósságukban felülmúlhatatlanok. HaJAt érdekében ragaszkodjon ezen védjegyű anyagokhoz I KOLLIN TESTVÉREK. BUDAPEST Gyári lerakat. V., IMagykcrona uicza 23. Telefon; 200 -26.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék