Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1917 (15. évfolyam, 1-52. szám)

Tárgymutató 7 £ ^ Borsodvármegye Hivatalos Lapjának 1917. évfolyamához. ^ Oldal Acetiléngáz előállítása — — — — 190 Acetilént tartalmazó edények kipróbálása 10 Ajtóveretek igénybe vétele — — — 16 Ajtóveretek kicserélése és beszolgáltatása 201 313 Ajtóveretek téritése — — — — — 41 Állat- és Takarmány forgalmi r.-t. közegei 381 Állatorvosi főiskolába pályázat — -— — 213 Állami anyakönyveknek a lelkészek által betekintése — — — — — 78 Alsózsolcza földjeinek bérbe adása — — 266 Anya- és csecsemővédelem .—: — — 203 Anyakönyvi felügyelet helyszíni gyakorlása 308 Árlejtési hirdetmény a sajószentpéteri, bocsi és sajóládi hidakra — — — 380 ATőn ^szülésznői állásra pályázat — t— 371 Ároktő—tiszadorogmai közúton hid építése 30 Árvaszéki ülnöki állásra pályázat 149., 162 175., 322., 327 Azbesztkészletek bejelentése — — —• 369 Azbesztkészleteknek zár aló! feloldása 369 B Bajajt vadászati jogának bérbeadása 13 23 Belső hadműveleti területek átlépésére em gedély — — —< — — 33 322 Bereg, Ugocsa és Szatmárvármegyék külső hadműveleti területek — — — r 17 Bánhorváton szülésznői állásra pályázat 30 62 JJánhorvát, Bánfalva, Nagybarcza vadá­szati jogának bérbe adása — 276 285 Bibliák orosz hadi foglyoknak — — 208 Bodnár István körözése — — — — 17 Borsod vadászati jogának bérbe adása 23 29 Borsodgeszt vadászati jogának bérbeadása 185 Borsodivánka vadászati jogának bérbe­adása — — — —1 —- — 371 Borsodszemerei jegyzői állásra pályázat 249 256 Borsodszirák vadászati jogának bérbe adása 37 Bötflik József^ a vármegye közélelmezési ügyeinek vezetője <■— — — — — 8 , Bottlik József főispán beiktatása alkalmából "közgyűlés — — — — 229 Bőrátvételi intézet — — —* — 238 Brassó, Fogaras stb. vármegyék a belső hadműveleti területekből kivétetnek — 106 Burgonya maximális ára — — — — 268 £ Oldal Czenter vadászati jogának bérbe adása — 196 Cikória termelése — — — — — 55 Csalánkóró gyűjtése — — — — — 317 Csecsemővédelem — — — — 260 Cserépfalun szülésznői állásra pályázat — 226 Csikóvásár — — — — — 156 Csonka, béna. belbeteg katonák kezelése 105 D Diósgyőri I. jegyzői állásra pályázat — 127 Diósgyőr I. jegyzői állás üresedése alatti többletnek a hozzájárulási összegbe betu­dása —■ — — — — — 305 Diósgyőrben segédjegyzői állásra pályázat 238 Diósgyőrben szülésznői állásra pályázat 276 Dohánybeváltó árlejtése dohányjövedéki javaknak szállítására — — — 315 E Edeiényi járásbíróságnak tüzelőanyaggal ellátására pályázat — — — — 129 Egerek irtása — — — — — 282 Egri internátus gyűlése —• — •— — 219 . Egri íegyzői internátusi alap felemelése — 300 Egri jegvzői tápintézetbe pályázat — — 176 Egyházi épületeken levő rézanyag rekvi- rálása —- — — — — — 320 Egy százalékos pótadó számadási zárlata 1915. évről. — — — — —­Elhaevotí gyermekek gondozására pótadó '300 Elhunytak rendjeleinek beszolgáltatása — 132 Ellenséges államok ügynökeinek pusztitási szándékai « — — — 64 187 Elmebetegek gyógykezelése — — 51 Eötvös-alap pályázati hirdetménye — — 98 Erdei érték- és árszabályzat megállapítása 230 Erdélyi kormánybiztos székhelye Maros­vásárhely — —■ >—- — — 36 Erdélyi menekülteknek igazolványok — 274 Erdélyrészi menekülteknek segélye — 207 Erdészeti alkalmazottaknak segélye — 18 Erdészeti főiskolai hallgatók önkéntessége 4 Erdőgondnoksághoz adandók be az erdő- tulajdonosok kérvényei — — — —- 39 Erdőőri és vadőri szakvizsgák — — —284 Erzsébet közkórház élelmezésére pályázat 322 Erzsébet leányárvaházba pályázat — — 184

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék