Magyar könyvbarátok Diáriuma 1936 (1-8. szám)

1936 / 1. szám

МАШИ RÉGI KÖNYVEK A PIACON Fitz Józseftől. ROVATAINK KÖNYVEK SZEMLÉJE.—IFJÜSÁGI IRODALOM. — TALLÓZÁS. — A katholikus szellemű magyar essayírás.— Makkai Sándor.— Műtörténetírásunk újabb eredményei. — A regényes életrajz. — Üj folyóiratok KIS TÜKÖR — KÖNYV és KÖNYV­TÁR.— ÍRÓK és ÍRÁSOK. — KÜLFÖLDI KÖNY­VESPOLC.— LEVELESLÁDA. — Az év legszebb könyve. — Üj rovataink. — Mi készül? — Könyv­barátok Nagy Könyvei. — Könyvbarátok Kis Könyvei. — Űj besorozások. — Könyvbarátok könyv j egyzéke. KÖZLEMÉNYEINK ÍRÓI Bulla Béla, Dénes Tibor, Dobai János, Haraszthy Gyula, Kardos Tibor, Kenyeres Imre, Kozocsa Sándor, Nagy Ferenc, Nagy Zoltán András, Répászky Tivadar, Sándor István, Sebesy György, Semetkay József, Szemes Elek, Szende Zoltán, L. Ujváry Lajos. KÖNYV­BARÁTOK DIÄRIUMA ! I" ft i Ш râ< 1 \ ? I f Л1 Щ 1.1 ! J Д. к iB Jk N 1936. JANUÁR VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MaöO

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék