Divatcsarnok, 1855 (3. évfolyam, 1-72. szám)

1855-01-05 / 1. szám

IIJ ÉVI GONDOLATOK. Levél SZELESTEY LÁSZLÓ barátomhoz. PKST, 1855 január 1-jcn. etünt egy év, s mely helyette hozzánk beköszöntött, ismét kezemben találja a szerkesztői tollat! — Kezem­ben, nem sok kellemeivel, s ezernyi apró bajaival, melyek közt legnagyobb talán az, hogy borúra, derűre perczegni, fognia kell: nehogy a megszabott időben üresen maradjon a lap egyik vagy másik hasábja. Te csodálkozol, kedves barátom, hogy jelen hivatásom próza- teendői között, ismét szépirodalmi lapom szerkesztésével akarok bajlódni? Ne csodálkozzál! Ep e prózai rendes foglalatosság az, mely több, mint egy évi kísérlet után, ohajtottá teszi előttem a szellemi munkásság egy másik, élvezetesb ágában keresni némi szórakozást és enyhületet, a lankasztó, fásító jogi dolgok között. Úgy akarok lenni, mint azon földmívelő, ki, mialatt életszük­ségeit köves, rögös telkei verejtékes megmunkálásával keresi: ott­hon a háza végében kis virágkertet ápol, hogy ünnep- s vasárna- ponkint, avagy hétköznap is, mikor este a mezőről fáradtan hazajö, DIVATCSARNOK 1 *-**---------------------------------------------------fi* M * uira. x.- ------— ------- «•< 1 . PEST, 1855. - JANUÁR 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék