Dunakanyar tájékoztató, 1967 (3. évfolyam, 2-3. szám)

1967 / 2. szám

Tíz éves a Dunakanyar Intéző Bizottság Szocialista társadalmi rendszerünk lényegéből folyik, hogy az országépités felelősségteljes munkájában a legszélesebb körben támaszkodni kiván a társadalmi erők alkotó közreműkö­désére és tevékenységére. Ez az igény teremtette meg 1957 júniusában Szentendre és Vác városok vezetőinek kezdeményezésére azt a társadalmi szervezetet, melyet Dunakanyar Intéző Bizottság cimen tar­tunk számon. A Dunakanyar Intéző Bizottság ezévben ért el működésének 10. éves évfordulójához. Ez az évforduló, ha terjedelmében még nem is olyan nagy, mégis felveti a gondolatot: mennyiben váltotta be ez a társadalmi szervezet a működéséhez fűzött reményeket. Erre a fő kérdésre teljes tárgyilagossággal azt felelhet­jük, hogy az elmúlt évek során a DIB a maga területén rend­kívül jelentős célkitűzéseket valósított meg nemcsak idegen­forgalmi, hanem a tájegység általános fejlesztése érdekében is. Az Intéző Bizottság lelkes társadalmi tábora jelentős segít­séget nyújtott a Dunakanyar regionális tervének elkészítésé­hez, amelyet az 1016/1965« sz. kormányhatározat jóváhagyott. De nem kevésbé jelentősek azok a munkák, amelyeket ez a tár­sadalmi szervezet a regionális tervben kitűzött célok megva­lósítása érdekében, a végrehajtás terén érintett különböző szervek aktivizálásában, valamint a minél jobb és gyorsabb megvalósitás céljából kifejtett koordinációs munkájával vég­zett . Ennek eredményeképpen és a központi koncepció alapelveinek megfelelően rendkívül fontos beruházások és létesítmények születtek a régió egész területén. Egy egészséges épitő tü­relmetlenség hatja át a bizottság valamennyi társadalmi mun­kását . Ma már a Duna mindkét oldalán az autós közlekedés korszerű igényeit is kielégítő főközlekedési utak várják a fővárosi, az egyéb hazai, valamint a külföldi turistákat, kirándulókat és campingezőket. Nemzetközi színvonalú campingek biztosít­ják a főváros szomszédságában a pihennivágyók üdülését, ki- kapcsolódását. A vendéglátóipari és kereskedelmi létesítmé­nyek, valamint azok szolgáltatásai a tájegység egész terüle­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék