Energiagazdálkodás, 1990 (31. évfolyam, 1-12. szám)

1990-01-01 / 1. szám

Energiagazdálkodás XXXI. évf. 1. szám 1990. január Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület lapja Szerkesztőség: Bp. V., Kossuth Lajos tér 6—8. 1055 Telefon: 1-533-894, 1-532-751 Megjelenik havonta. Egyes szám ára: 95,— Ft. Előfizetési díj egy évre 1140,— Ft és postai költség. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, 1389 Budapest, Pf. 149 és a Magyar Média, 1392 Buda­pest, Pf. 279. 86-253. Энергохозяйство 31-ый год издания № 1. Январь 1990 г. Журнал венгерского Научного общества энергохозяйства Редакция: Budapest, V., Kossuth Lajos tér, 6—8 1055 Телефон: 1-533-894, 1-532-751 Выходит ежемесячно. Цена отдельного номера 95 форинтов. Подписная цена на один год 1140 форинтов плюс почтовые расходы. За границей журнал распространяет Kultúra Külkereske­delmi Vállalat, 1389 Budapest, 62. Pf. 149. Magyar Média, 1392 Budapest, Pf. 279. 86—253 Energiewirtschaft XXXI. Jahrgang Nr. 1. Januar 1990. Zeitschrift des Wissenschaftlichen Vereins für Energie- wirtschaftlichen. Redaktion: Budapest V., Kossuth Lajos tér 6—8. 1055 Fernruf: 1-533-894, 1-532-751 Erscheint monatlich. Preise: Ft 95,— Abonement für ein Jahr: Ft 1140,— plus Postgebühr. Vertrieb in Ausland durch den Aussenhandelsbetrieb Kultura, Budapest. 1389 Postleitzahl 149 und Magyar Media, Budapest, 1392 Postleitzahl 279. 86-253. Energy Economy Volume XXXI. No. 1. January 1990. Review of the Scientlific Society for Power Economy Editorial Office: Budapest V., Kossuth Lajos tér 6—8. 1055 Telephone-numbers: 1-533-894, 1-532-751 Published monthly. Single Copies 95 Ft. Annual subscription 1140 Ft and Postage extra Orders may be placed with Kultura Trading Company 1389 Budapest, POB 149 and with Hungarian Media Company, 1392 Budapest, POB 279 86-253 A szerkesztőbizottság vezetője: dr. Rapp Tamás A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Anesini Andor (szerkesztő), Árokszállási Kálmán, dr. Barótfi István, dr. Bátor Béla, Bohoczky Ferenc (rovatvezető), Braun Ervin, Borbás Nándor, Czipper Gyula, Dudás Gyula, Francia József, Győri Attila, dr. Hajdú István, dr. Jászay Tamás, Jelinek Tamásné (rovatvezető), dr. Katona Zoltán, dr. Kiss Eszter, dr. Laklia Tibor, dr. Lengyel Endre, Nedea Ede, dr. Ónodi Attila (rovatvezető), dr. Palotás Árpád, Papp István, Pintér Antal (rovatvezető), dr. Reményi Károly', Schumicky Imre (rovatvezető), dr. Szász Károly (ro­vatvezető) dr. Szász Károlyné (rovatvezető), Szili Géza, dr. Vadász Elemér, Varga István, dr. Varga István (szer­kesztő), dr. Vida Miklós, Wiegand Győző, Zsengellér István A szerkesztésért felelős : dr. Rapp Tamás Kiadja: a Delta Szaklapkiadó és Műszaki Szolgáltató Leányvállalat, 1093 Budapest, Közraktár u. 4. _ Telefon: 1-175-200 Felelős kiadó: Budai Ferenc főigazgató 90. 02261 Petőfi Nyomda, 6001 Kiskunfélegyháza, József Attila u. 5. Felelős vezető: Bodor Béla Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest, XIII., Lehel u. 10/a. — 1900 — közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Hirdetések felvétele: Delta Szaklapkiadó és Műszaki Szolgáltató Leányvállalat hirdetésszervezési osztályénál. (1139 Budapest, Népfürdő u. 21/B. II. 10. Telefon: 1-732-427) valamint a lap szerkesztőségében. INDEX: 25207 HU. ISSN 0021—0757

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék