Figyelő, 2014. április-június (58. évfolyam, 14-25. szám)

2014-05-15 / 20. szám

Vevőcsalogatók MOST KELL RÉSZLETRE KOCSIT VENNI! I A legkedvezőbb hajdani svájci frankos kondíciók­kal vetekedő, de immár forintalapú finanszírozással próbálják visszacsábítani az autós bankok a devizahitelek miatt eltűnt vásárlókat. N em hitt a fülének az az ügyfél, akinek 8 százalékos kamatra kínált finan­szírozást leendő kocsijára az egyik hitelközvetítő alkuszcég. Főleg az után tűnt hihetetlennek a hiteldíjmutató, hogy félórá­val korábban az autószalonban csaknem 20 százalékos THM-es ajánlatot kapott az ille­tő a márkakereskedőtől. „Válogathatnak a magánügyfelek az olcsó, nagyon akciós finanszírozási termékek kö­zül” -erősíti meg Antall Pál, a Porsche Bank Zrt. vezérigazgatója is a csábító kamatapály tényét. Kénytelenek a cégek akciózni, mert annyira megégették magukat a hajdani ve­vők az ebben a szektorban is elterjedt devi­zahitelekkel, hogy csak nagyon kedvezmé­nyes ajánlatokkal lehet feléleszteni a privát szférában az autófinanszírozást. ÉRDEMES KÖRÜLNÉZNI A számok meggyőzők. Mutatják, hogy az elszántabb bankok, lízingcégek tényleg haj­landók több-kevesebb áldozatot vállalni a cél érdekében. Egy friss akcióban például - az új autó vételárának felére, a márka pénzügyi szolgáltatója jóvoltából - akár 3 százalékos THM-et is el lehet csípni. Általánosabban az új vagy legalábbis alig használt ko­csik finanszírozására 8-9 százaléktól induló - ko­rosabb járműveknél, hosz- szabb futamidőre 15 szá­zalékig terjedő - ügyleti hiteldíjmutatóval kaphat a vevő ajánlatokat. Utób­bi fogalom magyarázatra szorul: a THM-be az új szabályok szerint a beépí­tett casco díját is bele kell számolni, ha azt kezelési költségként számít­ják fel. Márpedig egy e nélkül kalkulált 15 százalékos kamatot ez akár 25 százalékosra is feltornázhat. Persze mint a benzinkutak­nál, az autófinanszírozást közvetítőknél is nagy a szórás, akár kétszeres kamatkülönb­ségekkel is találkozhat a kölcsönforrást ke­reső, ha elég kitartó és szemfüles. A konkrét példa kedvéért: előfordult, hogy 4,5 milliós hi­telre 1,9 milliós teljes finanszí­rozási díjat ajánlott volna fel az egyik és alig 0,7 milliót a má­sik közvetítő. Volt olyan autó- kereskedés, amelyben ugyan­arra a kocsira 18 százalékos ügyleti kamatot számoltak vol­na fel, míg máshol alig 8-at. „Több százezres, de akár mil­liós többletköltségeket is okoz­hatnak az autósoknak a ma­gas THM-mel kínált konstruk­ciók” - figyelmeztet Orbán Imre, az Autó­hitel Alkusz Zrt. vezérigazgatója. Érdemes tehát szakértő segítségét kérni a finanszíro­zás kiválasztásában. FORGALOMBA HELYEZETT Új SZEMÉLYAUTÓK MAGYARORSZÁGON 50 FIGYELŐ 2014/20. FOTÓ: PUZZLEPIX/AP Autószalon Düsseldorfban. Idehaza még nem túl széles a kereskedők mosolya Év Darabszám 2007 171793 2008 153 278 2009 60 206 2010 43 476 2011 45106 2012 53 059 2013 56140 Forrás: DatoHouse, M0E

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék