Film Színház Muzsika, 1968. július-december (12. évfolyam, 27-52. szám)

1968-11-16 / 46. szám

új film Kadosa-bemutató a Zeneakadémián Kadosa Pál VII. szimfóniáját mutatta be az elmúlt héten az Állami Hangversenyzenekar, Erdélyi Miklós vezényletével. Kadosa 1967- ben komponálta kéttételes, koncentrált fo- galmazású művét, melynek kitűnő előadását hallhattuk ezen az estén. A Kadosára oly jel­lemző meditativ, tűnődő hang, ezek a mahle- ri, sőt néhol Sosztakovicsra emlékeztető voná­sok jellemzik ezt a kompozíciót is, s minde­nekelőtt a szellemi kultúrának az a kivételes formátuma, mely a szerző minden darabjára jellemző. Az est karmestere, Erdélyi Miklós az utób­bi idők legszuggesztívabb magyar karmesteri teljesítményével fogta meg hallgatóit. Erdé­lyiről mindig tudtuk, hogy a legmuzikálisabb dirigensek egyike: mostani Haydn-tolmácso­lása — a 89-es F-dúr szimfóniát vezényelte — csak megerősíthetett ebben a meggyőződé­sünkben. Nemigen van magyar karmester, akitől ilyen stílusos, izig-vérig muzikuális Haydn-interpretációt alkalmunk volna halla­ni. De az egész est örvendetesen tartotta ezt a színvonalat. Schumann Gordonkaversenyé­ben Mező László legjobb képességeit mutatta meg, s kitűnő volt a programot záró Liszt-mű, a Mazeppa előadása is. Az Állami Hangver­senyzenekart érezhetően az átlagon felüli tel­jesítményre ösztönözte Erdélyi vezénylése. S külön dicsérettel emlékeznek meg — ismeret­lenül — a rádióközvetítés zenei rendezőjéről: ilyen kitűnő kvalitású rádióközvetítést, jó mikrofonelhelyezéssel, a hangzásarányok gon­dos elosztásával, az optimális hangzás kike­verésével, régen hallottunk már. Fábián Imre A KENESZANSZ ZENE mesterműveiből állí­tották össze a Fészek Klub zenei estéinek múlt szombati programját. A Vasas Művészegyüttes Kamarakórusát Vass l.ajos vezényelte, közre­működtek: Jancsó Adrienne előadóművész, Géczy Éva és Péter László, az Operaház szóló­táncosai. Josquin, Lassus, Palestrina, Dufay, Vittoria, s kevésbé ismert kisebb mesterek alko­tásai idézték fel a zene és az európai kultúra egyik diadalmas korszakát. Képünkön: Jancsó Adrienne (Lacz.kovich felv.) A házaspár búcsúja (Koncz Gábor és Medgyesy Mária) Simon pap (Frantisek Veleeki) a film egyik drámai jelenetében. (A háttérben Mucsi Sándor. Medgyesy Mária és Makláry János) 11

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék