Filológiai Közlöny – XLIV. évfolyam – 1998.

FILOLOGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MODERN FILOLÓGIAI BIZOTTSÁGA ÉS A MODERN FILOLÓGIAI TÁRSASÁG VILÁGIRODALMI FOLYÓIRATA Szerkesztőbizottság ABÁDI NAGY ZOLTÁN, KOVÁCS ÁRPÁD, MÁSÁT ANDRÁS, PÁL JÓZSEF, SARBU ALADÁR, SZABICS IMRE, TÖRÖK ENDRE, VÖRÖS IMRE, D. ZÖLDHELYI ZSUZSA A szerkesztőbizottság elnöke DOMOKOS PÉTER Főszerkesztő KEREKES GÁBOR Technikai szerkesztő KESZTHELYI MÓNIKA Szerkesztőség 1146 Budapest, Aj'tósi Dürer sor 19-21. ELTE Germanisztikai Intézet Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap­előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR): 1900 Budapest, XIII., Lehel út lü/a., közvetle­nül vagy postautalványon, valamint átutalással a Balassi Kiadó Kft. 11991102-02120733 pénzforgalmi jelzőszámra. Példányonként megvásárolható az Akadémiai Kiadó Rt Stúdium (Budapest, V., Váci u. 22. sz.), Magiszter (Budapest, V., Városház u. 1. sz.) és a Balassi Kiadó könyvesboltjában (Budapest, II., Margit u. 1.). Előfizetési díj egy évre: 720 Ft Külföldön terjeszti a Balassi Kiadó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék