Fővárosi Közlöny, 1945 (56. évfolyam, 1-81. szám)

1945-09-25 / 60. szám

A BSzKRt tovább folytatta az ostrom tartama alatt keletkezett károk helyreállítását. A vágányhálózaton az alábbi munkálatot folytak: kitérő építése a Vitézek-terén levő ideiglenes végállomáson, iparvágány építése a Bem József-utcában a Ganz-gyár részére, a Rákóczi­téren, Hunyadi-téren, gróf Klebelsberg-utcában és a Fővám-téren a vásárcsarnokok részére, össze- • kötővágány építése a pesti Dunakorzón. Helyreállítási munkálatok folytak a BHÉV üzemi, állomás- és egyéb épületein. A BHÉV vágány hálózaton a következő mun­kálatok folytak: a dunaharaszti híd kiemeléséhez szükséges állványfaanyag kitermelése és az állvány­zat elkészítése, a Rákospatak fölötti ideiglenes hidak átszerelése és az úgynevezett »százlábú«-hfcl: vasszerelése és betonozása, a margithídi állomás helyreállítása, a budafoki áthidalás roncsairól a felépítményi anyag lebontása és a hídépítési mun­kák megkezdése. A BSzKRt július hó 24,-étől 20/A jelzéssel az Üllői-út Könyves Kálmán-körút sarok és Sertés­közvágóhíd között, augusztus 1-től pedig 61-es jelzéssel a Széli Kálmán-tér és Horthy Miklós-körtér között új viszonylatot helyezett üzembe. Az 59-es járat útvonalát augusztus 4.-étől a Farkasréti végállomásig és augusztus 5.-étől a 81/A útvonalát — 8l-es jelzéssel — a zugligeti végállomásig meghosszabbította. A Béke-utcában a Rákospatak feletti vágány­fonódás augusztus hó 8.-án megszűnt és a magdolna­városi aluljárón a közlekedés mindkét vágányon megindult. A 1 l-es és 49-es viszonylatok végállomását az Eskü-térre helyezte vissza és augusztus lO.-étől a 61-es viszonylat végállomását a Vitézek-terére helyezte át. A BHÉV mindkét vágányon felvette a forgalmat a Pestszenterzsébet-állomás, a Soroksár— Ferenc József-tér között, július 24.-étől és a csepeli vonalon július 30.-ától. Ezzel kapcsolatban új menetrend lépett életbe a Budapest—Vágóhíd és Csepel között és egyidejű­leg megindult a forgalom Csepel és Pacsirtatelep között. A cinkotai vonalon augusztus lO.-étől mindkét vágányon megindult a forgalom és elkészült a rákosszentmihályi hurokvágány is. E vonalon új menetrend lépett életbe s eszerint a rákosszent­mihályi vonatok már a hurokvágányon át, a rákos­palotai vonatok pedig a Nagyitcétől közlekednek. Augusztus 12.-étől a MÁV kívánságára Óbuda és Császár-fürdő között két újabb vonatpár közle­kedik, Császár-fürdő és Szentendre között pedig augusztus 16.-ától — a zsúfoltság enyhítésére — az esti időben egy mentesítő vonatpár is közlekedik. A Dunahíd-elágazás és Ráckeve között augusz­tus 16.-ától sínautobusz-próbajáratok vannak üzemben. Az autóbuszüzemnél augusztus 1.-én 5-ös jelzéssel új autóbuszjárat indult meg a Deák Ferenc­tér és Ferenc József-híd—Krisztina-körút Szél1 Kálmán-tér között. A BSzKRt és az érdekkörébe tartozó közleke­dési vállalatok fontosabb üzemi adatai július 22. és augusztus 20. közötti időszakban a következők: a) Személyszállítási bevételek: Az előző év _ ... azonos idő­Bevetel szakához viszonyítva a különbözet Közúti villamosvasutak (bele­értve a Földalatti Vasutat is) 98,406.383 86,107.016 Autóbuszüzem 6,170.110 + 5,944.428 Fogaskerekű Vasút 534.324 + 397.090 BHÉV (Haraszti—Ráckevei Vasúttal együtt) 24,216.915 -f 20,723.443 b) Személyszállítási teljesítmények. Teljesítmény Közúti villamosvasutak (bele­értve a Földalatti Vasutat is) Autóbuszüzem Fogaskerekű Vasút BHÉV (Haraszti—Ráckevei vasúttal együtt) Az előző év azonos idő­szakához viszonyítva a különbözet 4,891.917 — 3,533.029 47.474 — 15.256 10.348 — 8.233 1,029.811 810.229 c) Teherszállítás. Szállított vagónok száma: Szemét 1.584 Ételem 1.369 Egyéb 882 összesen 3.835 d) Személyi balesetek: BSzKRt Autóbusz BHÉV Halálos 18 — 2 Súlyos 81 — 10 Könn yű 7 1 — - 17 összesen "170 — 29 i A halálos balesetek okai a BSzKRt-nál fel­ugrás 4, kapaszkodás 5, elgázolás 3, elütés 5, öngyilkosság 1, a BHÉV-nél kapaszkodás 2. Tömeges személyi sérülés csak a BSzKRt-nál fordult elő 4 esetben, 4 súlyos és 10 könnyű sérü­léssel. Augusztus 21.-étől a Ferenc József-híd pesti hídfő—Műegyetem között egy motoroshajóval új révátkelési járat indult meg. A Dunaparti Felügyelőség 24 igénylő 26 part­terület használati ügyét intézte el. Az igényelt partterületekért 244.000 pengő folyt be. VI. Pénzügyi ügyosztály. A mult évben elmaradt általános adóösszeírás az idén augusztus 13.-án megkezdődött. Az általános adóösszeírás keretében kell kiállitaniok az érdekel­teknek a házbérbevallási íveket, továbbá a folyó évi általános kereseti adó ideiglenes kivetéséhez

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék