Függetlenség, 1906. június (19. évfolyam, 122-143. szám)

POSZTÓ-, VÁSZON- ÉS DIVATÁRUHÁZ. Uj üzleti Tisztelettel értesítem a n. é. közön­séget, hogy I. tized, Kossuth tér 9. szám alatt volt üzletemet feloszlattam, és a jelenlegi zöldségpiacon V., Rákóczy út (Leszámitolo-bank épületében) j a „Tulipánhoz“ címzett o GROSZ ADOLF ® posztó-, vászon- és divatáruház cég alatt a mai kor igényeinek teljesen megfelő új és friss árukkal felszerelve újra üzletet nyitottam, ahol mindenkor a legdivatosabb, legjobb és legújabb ezen szakmába vágó cikkek dús választékban, szolid kiszolgálás mellett olcsó árakért kaphatók. Szives látogatását és üzletem párt­fogását tisztelettel kéri Orosz Adolf üzlettulajdonos. Benedek József lakatos mű helye Kecskemét, 3. tized Kisbudai-utca 231. Épület és mümunkák, takaréktiizhelyek, tetőszerkezetek, kutak, vízvezetékek. Felsö-Szarkásban-=120 hold föld,=— amelyből 25 hold elsőrendű, egészben, vagy r lerészben is örökáron eladó. Értekezni lehet Héjjas Ferenc föld­birtokossal, Ili. tized 100. szán alatt Steiner Mihály parcellázási és ingatlan adás-vevési irodája Kecskemét, a nagytemplommal szemben. Részvényeket, értékpapírokat azon­nal értékesítek, vagy megveszek napi árban. A vasút mellett kisebb szőlők olcsó árban eladók. 8 hold kitűnő 2 éves szőlő 12 hold földdel igen jutányosán eladó. Katonatelepen, Helvétián és Nyírben több nagy szőlő eladó. Város földjén 40 hold fekete föld eladó igen kedvező fizetési feltételek mellett. jx városhoz közel 23 hold jó szántó­föld eladó. Ballós/.ugben 22 ho'd föld 4 hold kész szőlővel igen olcsó árban eladó. Urréti állomás melleit 3 holdas szőlő eladó. A nagykörös', országúton 2 hold szőlő eladó. Nyírben 17 hold szántó és kaszáló 3 hold szőlővel eladó. A leggyorsabban esz,közlök olcsó : kamatú pénzkölcsönt. ■Minden 20 koronás bevásárlásnál í *** legkevesebb 5 koronát mrgtaka- j rithat, ha szükségletüket a jó hírnevű j Versenyáruüzletben (Kecskemét, Nagy- , budai-utca, Pócsy-féle ház, volt járás- | bírósággal szemben] fedezik cipők, ; kalapok, úri divat és sok-sok más í cikkekben. 4,^oIda1. ____________________________ Nyomatott az ev. ref. egyházközség Szappanos féle könyvnyomdájában (Bérlő: Caanády József.) Kecskeméten. tS Megérkeztek a magyar gyártmányú- par Tnlipánkert-kalapok •fin $ *© oe 1 Bognár és Sulmits | úri- és női divatáruházába í­•« ©•-* Kecskeméten, a Beretvás-kávéházzal szemben. ©• ^ | tr*­= A Tolipánkerí-kalapok egyedüli feelárusitói. Ü l £ i j Egyben van szerencsénk a n é. vevőközönség figyelmét nagyobbára I “ i® magyar gyártmányú tavaszi ujdanságainkra felhívni. Rendkivüli olcsóság eső és napernyőkben 95-től kezdve. Hímzések, lx ruhadiszité«ek, csipkék. Sslyem-, zephir- és batist-blúzok 1 forinttól kezdve. Selyem alsók (joupsnok) 6-90 (A képzelhető legnagyobb olcsóság!] Vászon- PT zsebkendők. Leuisir messal n és ponge selymek. ^ g Az összes cougre és előnyomott kézimunkák teljes kiárulása. ^ © Szives pártfogásért esedezik Tisztelettel « Bognár és Sulmits. 1' 'S! £. Cipőraktárunkat helyszűke miatt ,o = 40 százalékkal olcsóbban = r ^ áruljuk ki! ■------------ ----------------- -------------------■ Kecskeméten legolcsóbb bevásárlási forrás! 40 százalékkal olcsóbb mint bárhol. 1 lüszter öltöny . . . 7 00 frt korona 14*00 1 gyermek mosóruha . 80 kr. korona 160 1 fodrász kab ít . . . 2 50 frt korona 5*00 1 cérna nadrág ... 80 kr, korona 1*60 1 porköppeny .... 3 50 fittéi feljebb. Úgyszintén a legdivatosabb és a legelegán­sabb kivitelben: férfi- és fiu-öltönyöket, valamint felöltőktt rendkívül és bámulatos olcsón árusit, helybeliek részletfizetésbe is vá­sárolhatnak FEHÉR DÁVID férfiruha-kereskedőnél az Itcés-piacon. 1 * ■—-------------------------------------------------------------------------------------------------■ §mr ÜZLET-FELOSZLÁS! " A Sági István-féle üzlet teljesen fel­oszlik, az árúk minden elfogadható árért eladatnak. Ne mulassza el senki ezen kedvező alkalmat. Tisztek tlel I __ ____ SULMITS JENŐ. ___________FÜGGETLENSÉG ______________________________________122. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék