Melléklet 2010

2010 / 1. szám - Glatz Ferenc: Magyarság, kisebbségpolitika és Európa

EZREDFORDULÓ • 20I0Z1 KÖZÖS DDLGHIDK KflRPflT-mEDEnCEI IHHGVflR KISEBBSÉG mÉRLEG ÉS ÚJ LEHETŐSÉGEK Kisebbségi csúcs ismét a budai üárban, 2DD9. október 12. „Bármikor, bárhol és bármiről. És, ha kell, azonnal. "Ezekkel a szavakkal vált el 2008. július 8-án a három hatá­rokon túli nagy magyar párt elnöke és az MTA volt elnöke. A pártelnökök tapasztalt politikusok, volt miniszte­rek, miniszterelnök-helyettesek, a magyarországi házigazda az akadémiai Stratégiai Tanulmányok Bizottságá­nak, a Határokon Túli Magyar Tudományosság Kuratóriumának elnöke. Négyen régi barátok. Napi robotosok -politikában, írásban, kutatásban, közéletben - a Kárpát-medencei nemzeti—vallási—szokásrendi sokszínűség megmaradása fejlesztése érdekében. És természetesen elsősorban a magyarság érdekében. Rövid, félnapos esz­mecsere. Összefoglalása volt ez az év közbeni, hivatalos fórumokon esett találkozások témáinak. Publicitás nél­kül, csak szűk, „akadémiai"közönséggel. (Akik között meghívottként ott voltak - sok év óta, konferenciákon, vi­tákon - magyar európai parlamenti képviselők néhányan: Gál Kinga, Szent-Iványi István, Tabajdi Csaba.) Véletlen válogatás. 2008-ban Csáky Pál és Glatz Ferenc volt az indítványozó, 2009-ben Pásztor István és Glatz. 2008-ban az aktualitás: a 2007-2013. évi európai tervek első tapasztalatainak megbeszélése. 2007-től - Romá­nia EU-tagsága után - immáron uniós keretben él a Kárpát-medencei magyarság 95%-a. Téma: mennyire kész­teti újragondolásra a kisebbségi politikát ez a tény? És hogyan lehetséges a térségben a hosszú távú - stratégiai - tervezésekben (a Kárpát-medence közlekedése, vízgazdálkodása, térségi szervezetének, munkaszervezetének tervezésében) az összmagyar szempontokat érvényre juttatni? A találkozó után Nyilatkozat-aláírás. A budai Várban. Az akadémiai tömbben. (Amellett, hogy a tanácskozásra előkészített szövegeket, valamint a vita szer­kesztett jegyzőkönyvét közzétettük az Ezredforduló 2008/2. számában.)Jelen számunkban a 2009. október 12-i találkozó anyagát tesszük közzé. Az új találkozón a 20 éves számvetés legyen a téma - mondtuk 2009 nyarán. 1989 huszadik évfordulója mindenütt napirendre tűzi a mérlegkészítést a rend­szerváltások eredményei­vel. És a csalódásokkal. Szükséges a szembenézés: ha más nem, hát a világ átrende­zése teszi azt elkerülhetetlenné. (Amelynek csak egyik té­nyezője a pénzügyi-gazdasági válság.) Hiszen mindenki érzi: más lesz Európa az átrendezés következtében, mint amilyen volt a mi „csatlakozásunk" idején. Vagyis a szovjet összeomlása után. Mivel számoltunk 1990-ben, a rendszer- váltások éveiben, és mivel kell számolnunk ma vagy holnap? Mit nem adott meg elvárásainkhoz képest Európa és mit kí­nál újat? Hiszen a közösségvezetés művészete: az elképzelé­seket szembesíteni az új, nem várt lehetőségekkel. - És itt vannak az aktuális, új témák. Ezek miatt is „kell, azonnal". A Vajdaságban elfogadás előtt a törvény a nemzeti tanácsokról. Amennyiben ez megvalósul - és közben (2009. augusztus 31.) megvalósult a térség­ben újra kell gondolni a kisebbségpolitikai célokat. (Legyen ezért most az első beszélő Pásztor István, a vaj­dasági elnök.) Szlovákiában elfogadhatják a nyelvtör­vényt - el is fogadták, be is vezették: szeptember 1-jén -, amely először avatkozik bele a térségben törvényerővel a polgárok nyelvhasználatába a magánszférában. És Romániában - a legnagyobb számú ma­gyar kisebbség hazájában - most lehet válaszolni arra: vajon csak az EU-felvétel előtti időben voltak a szomszédos álla­mok többségi politikusai méltányosak a magyarsággal? Az „uniós megfelelés" bizonyítási kényszere miatt? Mérhető lesz, mert (novemberben) jönnek a választások. így jött létre ez a 2009. október 12-i, második találkozó. És alakult ki annak napirendje. „Helyzetelemzés a Vajda­ságból, Szlovákiából, Romániából." „A térség aktuális kérdései Strasbourgból nézve." „A Kárpát-medencei ma­gyarság nyelvi-kisebbségi létének, húszéves kisebbség­GLATZ FERENC trilli'II]iirTniiir»ffBlfi]iTI»][lilMllllilllllllilllllíilMIIIMIIIIIIil|||IM|i|illl|||||||BM|||| magyarság, kisebbségpolitika és Európa 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék