Hivatalos Közlöny, 1907 (15. évfolyam, 1-27.szám)

5U005 HIVATALOS KÖZLÖNY KIADJA A MAGY. KIK. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 1907. ATSZBQEDIM.KIR.ALL KLAUZÁL GÁBOR REÁLGIMNÁZIUM TANÁRI KÖNYVTÁRA. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM I—XXVII. SZAM. ­/ KJ \ V MAGYAR FRANKLIN-TÁRSULAT IRODALMI-INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. BUDAPEST, IV., EGYETEM-U. 4.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék