Honvédségi Szemle 1996/2

1996 / 9. szám - JUBILEUM - OrszágHatár. 50 éves a Határőrség lapja (K. T. I.)

sebbekről és fiatalokról, számuk bizonyára hadseregnyi, és a fényképek... Az újság az élet, a valóság törvényei szerint működik. Alkotóitól fiigg-e csak, hogy mi van benne, és az hogyan? A szerkesztőktől, a riporterektől? A valóságtól függ, amelynek tükrözője és befolyásolója kívánna lenni, s meglehet, hogy egyszer erőteljesebben máskor halvá­nyabban tölti be hivatását, de ötven esztendő már nemes egységbe ötvözi a különbözőt. A lap nem lehetett más, olyannak kellett lennie, amilyenné vált: alávetetten a Ha­tárőrség fejlődésének, és szolgálójaként, előmozdítójaként a modernizációnak. Aki az ötven esztendőre visszatekint, ne keresse se a Határőrség, se a lap, talán még kevésbé önmaga ifjúságát. A kapcsolat szilárd, nem lehet részekre osztani. A múltba érdemes tekinteni, hiszen a kutató azt találja, ami a fél évszázad valamennyi lapszámának lénye­ge. Nem titkoltan katonaújságot készítünk. A célt újra s újra vállalva újabb lapszámok­kal tovább kell építenünk a valóságot, az OrszágHatár és a határőrök valóságát. K. T.I. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szeptember 2-án került sor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem meg­nyitására, valamint a tanévnyitóra. Az ünnepi eseményen részt vett Göncz Ár­pád, a Magyar Köztársaság elnöke és Fodor István, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára. Ezen esemény azt jelképezte, hogy a katonai felsőoktatás határkőhöz érkezett. A törvények értelmében 1996. szeptember 1-jétől a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia jogutódjaként a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye­tem folytatja tevékenységét, szervezetében a hadtudományi, a vezetés- és szerve­zéstudományi karokkal, valamint a Kossuth Lajos Katonai és a szolnoki repülő- tiszti főiskolai karokkal. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola és a Szolnoki Repü­lőtiszti Főiskola jogilag megszűnik és bázisukon az egyetem két főiskolai kara létesült. Borsits László, a HM helyettes államtitkára értelmezte azt a pályázati rend­szert, amely az egyetem vezetőinek végleges kinevezését hivatott eldönteni. Dr. Szabó Miklós — immár rektorként — a tisztképzés múltját elevenítette fel, s szólt az általa vezetett intézet feladatairól. Göncz Árpád köztársasági elnök meg­fogalmazta gondolatait a Nemzetvédelmi Egyetem funkciójáról, a legfelsőbb ha­zai tisztképzés jelentőségéről. A továbbiakban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és az önállóságát megtartó Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, mint a Magyar Köztársaság állami felsőoktatási intézményei, szakmailag önálló, önkormányzattal rendelkező független gazdálkodást folytató jogi személyek végzik tevékenységüket. Feladata­ikat a katonai felsőoktatási intézmények részére biztosított autonómia szellemé­ben, a vonatkozó jogszabályok keretei között, a honvédelmi miniszter közvetlen felügyelete alatt látják el. 11

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék