Ifjúsági Magazin, 1973 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1973-10-01 / 10. szám

GALLAI KÁLMÁN ESZTERGÁLYOS IS ITTHON TALÁLT MUNKÁT párban ülnek a lányok az úgyneve­zett keretmühelyben. A fémállvá­nyok tetején lepedőn yi műhelyraj­zok, a hozzáértőnek elárulják, hogy a sárga, kék, zöld, piros drótvégek­ből melyeket kell összeforrasztani. A Szegedi—Devecseri páros profi biztonsággal bogozza az orrom előtt a szálakat. Szegedi Zsuzsa három éve dolgozik itt, most tizennyolc éves; Devecseri Mari tizenhét —két éve jött ide. A hosszú, világos mű­helyben még vagy tíz lány-kettős ül. Munkájukra összpontosítanak, telje­sítménybérben nem lehet kúkoricáz- ni, de egy-egy viccet, sztorit mindig bedob valaki. — Amikor nyolcadik után heted- magammal idejöttem, azt hittem, egy hónapig sem bírom ki — meséli Zsuzsa. — Szinte elvesztünk a huza­lok közt. Sokan azonnal kiléptek, és aki maradt, csak sóhajtozott, hogy mi lesz vele. Aztán egy nap Komá­romi elvtárs, a gyáregységvezető magához hívatott: mi a bajunk? Sírtunk, panaszkodtunk, de ő azt mondta, türelemmel lesznek, és mel­lénk adott egy idős, tapasztalt mun­kást. Én most már el nem megyek innen! Marika se megy, pedig a szülőfa­lujában, Kiskunlacházán is létesült gyár. — Itt már megszerettem a társa­ságot is, a munkát is ... Ami az üzem szociális ellátottsá­gát, a dolgozók megbecsülését illeti, kívánni sem lehetne többet. KISZ- klub épült és sportlőtér, van ping­pong, tv, rex. Hozzájárulnak a köz­ségi óvoda bővítéséhez is, mert sok a gyári kismama. A házasulok üdü­lőjegyet kapnak, a KISZ-lakásokhoz vállalati kocsik fuvarozzák az anya­got. Az üzem vezetősége jól megta­nulta azt is, mennyire fontos a kellemes légkör kialakítása. lángolt párosával Bugyi 5400 fős község Budapesttől negyven kilométerre. A helyi tele­fongyár kilenc éve alakult. Azelőtt a lakosság zöme Pestre járt dolgoz­ni, napi négyórás utazgatással. Ki­lenc évvel ezelőtt az ingázók száma hirtelen megcsappant: a gyár 1200 munkást, elsősorban fiatal nőket vett fel. Ma 700 körül ingadozik a létszám, a vezetők munkaerőhiány­ról panaszkodnak. Ennek egyik oka, hogy a környező falvakból bejárók időközben otthon is kaptak munkát. A másik ok: a bugyi fiatalok közül sokan otthagyják a gyárat. Színes huzalok tömkelegében, TELEFONCSENGŐK SZERELÉSE SZEGEDI ZSUZSA: — MIKOR IDEJÖTTEM, AZT HITTEM, EGY HÓNAPIG SEM BÍROM KI SZEGEDI ZSUZSA ÉS DEVECSERI MÁRIA MŰSZERÉSZEK □23 25

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék