Igaz Szó, 1974. január-június (19. évfolyam, 1-12. szám)

1974-01-01 / 1. szám

A TARTALOMBÓL: Követelés és gondoskodás □ Nagy szavak nélkül □ Ifik gyára □ Kardból ekevasat? □ Vagyunk egy jobb rend ... □ Bejrút—Budapest □ Helytállás a télben □ A lejtőn lefelé IGAZ SZÓ A Bp. Honvéd valamennyi szakosztályában fokozott gondot fordítanak a legifjabbak, a jövő reménysé­geinek nevelésére. „Utánpótlásunk nyomában” című riportunk a 62-63. oldalon. A MAGYAR NÉPHADSEREG POLITIKAI MAGAZINJA Főszerkesztő: Komjáth Pál. Főszerkesztő h.: Udovecz György. Szerkesztők: Nyuli János és dr. Sánta György, Művészeti szer­kesztő: Czifferszky Béla. Vezető fotóriporter: Szabóky Zsolt Szer­kesztőség: 1055 Budapest V., Bajcsy Zsilinszky út 78. Telefon: 118-420, 316-185. - Kiadja a Zrínyi Katonai Kiadó, 1553 Buda­pest, pf. 31. Telefon: 409-550. - Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, az ala­kulat sajtófelelősénél, a posta hírlapüzleteiben, a Posta Köz­ponti Hírlap Irodánál. 1900 Budapest (közvetlenül vagy pos­tautalványon, valamint átutalással a PKHI 215—96 162 pénz- forgalmi jelzőszámra). Előfizetési díj: 1 évre 28,-, 1/2 évre 14,-, 1/4 évre 7,- Ft. - Indexszám: 25403. - 73.2421/2-1- Zrínyi Nyomda, Budapest. F. v.: Bolgár Imre vezérigazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék