Igazságügyi Közlöny, 1893 (2. évfolyam)

IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY. II. ÉVFOLYAM, 1893. KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI IGA Z SÁGÜGYMIN IS TER IUM. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 1893.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék