Igazságügyi Közlöny, 1896 (5. évfolyam)

IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY. V. ÉVFOLYAM, 1896. KIADJA gj A MAGYAR KIRÁLYI IGAZ SÁGÜGYMINIS TE RIUM. BUDAPEST, PESTI KÖNYV NYOMDA-RÉSZ VÉNY-TÁRSASÁG 1890.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék