Állami Gimnázium, Kaposvár, 1918

M. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1918 — 19. és 1919-20. ISK. ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI PONGRÁCZ KAROLY DR­IGAZGATÓ. TARTALOM: 1. Az 1918—19. isk. év története 2. Az 1919—20. isk. év története 3. A tanárok névsora 4. A tanulók névsora 5. Statisztikai adatok az ifjúságról 6. Tájékoztató a jövő 1920—21. isk. évről. KAPOSVÁR, 1920. NYOMATOTT SZALAI ÉS STEINER KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. A KAPOSVÁRI

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék