Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1985 (92. évfolyam, 1-50. szám)

1985-10-20 / 40. szám

1985. október 20. KATOLIKUS MAGYAROK VASÁRNAPJA Honfitársak, Magyarok! 1956 - 1985 EMLÉKEZZÜNK HŐSEINKRE! A Magyar Szabadságharcos Parlament a Magyar Szabadságharcos (Nemzetőr) Világszövetség a Magyar Október 23. Mozgalom a Szabad Magyarok Polgári Bizottsága a Volt Magyar Politikai Foglyok Világszövetsége más magyar egyesületek, a magyar egyházak és a Rabnemzetek Szövetségébe tartozó magyarbarát nemzetiségi csoportok támogatásával az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 29. évfordulója alkalmából 1985. október 20-án, vasárnap délután 3 órai kezdettel rendezi meg hagyományos EMLÉKÜNNEPÉLYÉT A Lillie Blake High School (45 East 81 Street, New York) SZÍNHÁZTERMÉBEN melyre New York és környéke magyarságát és amerikai barátait szeretettel hívja és várja a Rendezőség. Kitűnő politikai és művészi műsor, meghívott amerikai vendégszónokok. Ez az emlékünnepély lesz a 30. évfordulós ünnepély sorozat nyitánya. A New York-i egyházak és egyesületek Nagy bizottsága nevében Hóka Ernő elnök. Terjessze a Vasárnapot! I ■ I ■ I ■ I ■ I ■ I i ■ i i ■ I ■ I ■ I ■ I i ■ { j i Ohio’s Newest Instant Lottery Win $100,000 Instantly or Million Dollar Grand Prize Millions of Chances to Win Millions of Dollars. Win instant cash from $2 (2,506,434 prizes) to $100,000 (13 prizes). Or Win a "free ticket" and you're automatically entered in the Million Dollar Grand Prize Drawing. Prizes range from $5,000, $10,000, $20,000, $40,000 up to an exciting $1,000,000. Winning game cards must be validated. .OHIO lOTTGRYj HELP WANTED Operators with exp sewing Leather or suede. Excellent pay. 212-719-4644 MACHINIST Gen'I/all arqond/exp/steady work, machine operation & repair, medical, pension plan, paid holidays/vacations. Ernest Schaefer Co, 201-964-1280 731 Lehigh Ave, Union, NJ CHEF Experienced working chef for 1st class country club. New kitchen facilities! Send resume w/salary history & requirements to: Edgewood Country Club, 1600 Edgewood Dr., Charleston, WV 25302, or coll: 304-343-5557. $60.00 PER HUNDRED PAID for remailing letters from home! Send seif-addressed, stamped envelope for information/application. Associates, Box 95-B, Roselle, NJ 07203. OCCUPATIONAL THERAPISTS Full time, ten month positions in Albany, New York area offering school holidays, health, dental and retirement benefits. NYS registered therapists and some ex­perience with children preferred. Please contact Personnel Office, Rensselaer Coumbia Green BOCES, (518) 477-8771. T-----------------------------------­PHYSICAL THERAPISTS Full time, ten month positions in Albany, New York area. Up to $25,000. Offers school holidays, heolth, dental and retire­ment benefits. NYS registered therapists and some experience with children pre­ferred. Please contact Personnel Office', Rensselaer Coumbia Green BOCES, (518) 477-8771. _____________________ Me ghívó A wellandi magyar gö rög katolikus Keresztelő Szent János Egyházközség (111 Second St., Welland, Ontario — Tel: 735-3433) szeretettel meghívja 1985. október 20án, vasárnap délután 4 órai kezdettel tartandó ünnepére híveit és barátait Az egyházközség ez alkalommal ünnepli templomszentelésé­nek 32. évfordulóját. Az ünnepen megtiszteljük az egyházközség- élő alapítóit és megemlékeznek az elhunyt alapitó tagokról és jó­tevőkről. Ne félj kicsiny csapat, Bízzál az Úrban, ha rád felleg borul, rólad Ő meg nem feledkezik, kegyelmet rejt, s belőle majd Sorsod sötétlő árnya közt áldás esője hull szent arca rejtezik. Délután 4 órakor SZENT LITURGIA, szentbeszéd miroválás. Este 6órakor ÜNNEPI VACSORA. A vacsorajegy ára: személyenként 7 dollár, diákoknak és gyermekeknek személyenként 4 dollár. Mindenkit szeretettel vár az Egyházközség! A test és lélek megtörői Hat évvel ezelőtt, 1979-ben, a Szovjetunióban Dr. Anatolij Korjagin ideggyógyász, számos politikai foglyot vizsgált meg. Olyanokat, akiket „elmebeteg­ség” vádjával zártak az úgy­nevezett „gyógyintézetekbe”. Dr. Korjagin — a szovjet illetékesek szemében eléggé el nem ítélhető módon — hű ma­radt a hippokratészi elvekhez, amelyek előírják, hogy az orvos hivatása a gyógyítás, a beteg megsegítése. 1981-ben Dr. Kor­jagin — lelkiismerete szavának engedve — cikket írt a neves angol orvosi folyóiratba, a Lan­ce t-be. Cikkében kifejtette: az általa megvizsgált állítólagos ideg- és elmebetegek tökélete­sen egészségesek voltak. Két évbe telt, amíg az Ideg- gyógyászok Világszervete megmozdult és elítélte azt az egyre jobban terjedő szovjet kínzási módot, amellyel a pohti- kailag más véleményen lévőket sújtják. Dr. Korjagin 1983-ban már két esztendeje fogoly volt. Cik­kének megjelenése után meg­jelentek lakásán a KGB embe­rei, letartóztatták, majd pedig hét évi börtönbüntetésre és öt évi belső száműzetésre ítélték. A vád így hangzott: külföldi folyóiratokat találtak lakásán, ellenséges elemek befolyása alá került és ideológiailag ingatag. Mindezt egy most megje­lent, megrázó könyvből tudhat­ja meg a világ. W. H. Freeman „The Breaking of Bodies and Minds” (A testek és a lelkek megtörése) című könyvében többek között leírja Dr. Korja­gin drámáját. Felesége — aki maga is orvos — utóljárá 1983 szeptemberében láthatta férjét. Az akkor 45 éves ideggyó­gyászt rendszeresen verték őrei, a bántalmazások nyomát egész teste és arca viseli. A hiányos táplálkozás következtében vég­tagjai felpüffedtek. Két év óta nem kap enge­délyt a feleség, hogy láthassa férjét. A börtönből kiszivárgott hírek szerint Dr. Korjagin sú­lyos beteg és ha nem történik semmi, közel a vég. A Korjagin-tragédia csak egyike a sok ezernek, amely azt bizonyítja, hogy Gorbacsov alatt is változatlanul működik az a szovjet állami terrorgépe­zet, amelyet méltán nevezhe­tünk „embertelen-arcú szocia­lizmus” könyörtelen öklének. 7. oldal TOLLAS TIBOR HAMILTONBAN Szeptember 28-ón délután, a helyi református hallban a közismert szabadságharcos író jól sikerült előadást fartott. Bevezetésül a magyar Himnuszt énekelték, majd Szabó János szabadságharcos verseket olvasott fel. Tollas Tibor előadásában ismertette a jelen hazai helyzetet a föld­alatti irodalom szempontjából. Az 56 után született új írói nemzedék már tudja a helyes irányt. Ezekre mutatnak a titkosan kiadott hazai nyomtatványok. Majd költeményeiből szavalt. Koncz Antal abban a reményben mondott köszönetét a költőnek, hogy rövidesen újra látni fogjuk. Rövid szünet után Fábián Eszter és Antalóczy Éva Tollas verseket olvastak fel. Hertelendy József Tollas Tiborral közös katonai emlékei­ket idézte. A Kultúrbizottság elnöke, Jordán József mondott köszönetét az író­nak^ Tollas Tibornak az előadásáért. Nt. Dr. Boksa Csaba református lelkész, házigazda, befejező beszédében méltatta Tollas költői, írói és közéleti munkásságát. A délután megszervezése az Antalóczy házaspár érdeme. A HAMILTONI KULTÚRBIZOTTSÁG A Sárospatakon végzettek figyelmébe: A sárospataki volt diákok szövetsége amerikai és kanadai osztályának szervezése folyamatban van. Érdeklődök küldjék be, alábbi címre, maguk és ismerőseik nevét, címét, telefonszámát. Említendők a Patakon töltött évek és a Főiskolának ama tagozata, melyben tanulmányokat folytattak. Bertalan Imre Hungarian Reformed Federation of America P.O. Box 34917 Bethesda, MD I Fosztogató oláhok Öttagú román rablóbandát leplezett le az osztrák rendőrség. A 20 és 30 év közötti fiatalemberek a Bécs melletti menekült- táborból, Traiskirchenből indultak rablóútjukra. A románok két­szer is betörtek egy közeli családi házba, ezenkívül kifosztották a traiskircheni parókiát, valamint kocsilopással is foglalkoztak. Az osztrák rendőrség a romái) bűnözők által okozott kárt egymillió schillingre becsüli. Az öttagú bandából hármat már letartóztattak, a másik kettő szökésben van. Az osztrák ható­ságok szerint az egyikük valószínűleg már továbbállt Kanadába, a másikuk pedig Olaszországban bujkál. SLITTER OPERATORS Plastics converter needs slitter operators with some experience in slitting film. Please call, 201-753-6513 between the hours of 10 am - 12 noon. CABINETMAKER — architectural woodworking firm seeks expd cabinet­makers w/ minimum 5 - 10 yrs exp. Must read prints & have own tools, benefits (718) 739-5504. Knitting Machine Operators 4 needed for Universal flat knitting machines. 72 hrs per week. 40 hrs & 32 0/T. Many berrfits. LIC 718-729-0730. CARPENTER SUPERVISOR Exper'd Job Supervisor & Carpenters (finished & framing). No lay offs. New construction of large, high quality detailed homes. Area of construction north & west of Boston. Pay commensurate w/ability. Benefits. Call Larry Days 617-894-4118; Eves 617-729-1111. Papírpénzt gyűjtök! (Nem kereskedek!) írja meg pontosan a pénzek nyomtatott értékét, dátu­mát, sorszámát és állapo­tát! Minden levélre és kér­désre válaszolok. Rékay András P. O. Box 27072 Oakland CA 94602 A Vasárnap 1985. aug. 18-i szám első oldalán meg­jelent magyar címer, Szilágyi Imre fafaragása, színes leve­lezőlapon kapható az alábbi címen: 1148 Johnson Street Hollywood FI 33020. Á ra: 50 cent és portó. Keresünk fiatal vas­munkásokat esztergályos, szerszámkészítő és gépla­katos szakmákban. Electromecanica U.S.A., Inc. 13999 S.W. 139th Court Miami, Florida 33186 Telefon: (305/2551947 Európában élő, 52 éves, róm. katolikus, rendezett anyagi és erkölcsi körülmé­nyek között élő hölgy, part­nert keres, hasonló feltéte­lekkel házasság céljából. Jelige: Wienna. Life Insurance Career Agent We have an excellent opportunity for an experienced life agent. We are an innovative, aggressive, medium-sized company — best rated. Outstanding skills in sales and a successful sales record are a must. Compensation package includes: High Commission, Group Life, Disability, Blue Cross and Blue Shield and Pension Benefits. Leads supplied — Superior Products. For further information call or write: Ron Abels FIC, National Sales Director William Penn Association 709 Brighton Road, Pittsburgh, PA 15233 (412) 231-2979 DRAPERY INSTALLER Full time, exper necessary, steady work and good pay. STEMPtiltS DRAPERY 500 Hillside Ave Hillside, NJ 201-964-0321 TOOL A DIE MAKER 1ST CLASS for phenolic & metal stampings, jigs, dies, fixtures. Steady. Top sabry. All co-paid bnfts. Fringes Excel working conds. Must speok English. CALL MR. PETERS 212/475-4600 betw I0AM-3PM KEYSTONE ELECTRONICS 49 Bleeder St, NYC ENGINEER/STATIONARY - Opening for Boiler Operator to operate on shift work. Min requirements include 4 yrs Boiler Operation, must be in possession of Red Seal NJ License, power equipment maintenance & boiler water treatment exp. REICHHOLD CHEMICALS, 201-353-6600 JEWELER Need experienced Jeweler. Requires quality work in oil phases of jewelry repair. Send resume to Sporton Jewelry Services, 1736 W. Olive St., Lakeland, EL 33801 or call collect 813-688-5141. NATICK HILTON INN BREAKFAST COOKS AND LINE COOKS Experienced positions available at the Natick Hilton Inn. Excellent pay, medical benefits & vacation pay. Send resume or call for an appt. Contact Wayne Green or Mark Trzaskos. HILTON INN SPEEN ST., NATICK, MASS 01760 ____________(617) 653-5000, ext. 135 FIR ST COOK Experienced professional person needed for Mefro West's Newest Hotel. Must have Saute and Broiler experience. Excellent starting salary! Apply in person; BEST WESTERN ROYAL PLAZA HOTEL 181 Boston Post Road (Route 20) Marlboro, Ma. (617) 460-9003 MACHINIST Progressive plastics firm has an immediate opening for an experienced Machinist. Basic toolroom knowledge mandatory. Knowledge of injection molds helpful but not required. Hourly position with benefits. Wage com­mensurate with experience. -Apply in person 10 a.m. to 1 p.m. at: DYNAPLAST CORPORATION 6305 Wall St., Sterling Hgts., Ml. 48077 (Off Mound Rd. — N. of 16 Mile) ___________________________An Equal Opportunity Employer

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék