Képes Sport, 1955. január-június (2. évfolyam, 1-26. szám)

1955-03-08 / 10. szám

■pattan. Szusza ugyanis meg­sérült, s nem volt Mjelölve tartalékcsatár. Már előzőleg is kerestek a lakásomon. Végül kölcsönfelszerelésben játszot­tam. Amint mondják, jól Két gólt lőttem. A csatársor valamennyi he­lyén játszott azután Nándi a válogatottban — mindegyik poszton jól! — Sőt! A VB-nabrazilok el­len Bozsik kiállítása után tu­lajdonképpen jobbfedezet is voltam. Ezt a találkozót tekin­tem egyébként életem talán legnagyobb mérkőzésének. Tóth II. sérülése csak megkétszerez­te az erőmet, de a mérkőzés után ritka fáradtnak éreztem magam! Szó került a régi és újabb- kori játékosvándorl ásókról s tzzel kapcsolatban a klubszeré­téiről. — Több mint húsz éve fut­ballozom — mondja elgondol­kozva — s ez idő alatt összesen négy csapatban játszottam. Első az UFC, második a Gáz­művek, illetve Elektromos, har­madik a HAC, ahová 1945-ben léptem s negyedik az MTK, ahová 1946-ban kerültem. Tize­dik éve játszom tehát jelenlegi csapatomban. Valóban elismerésreméltó teljesítmény, s még hozzáte­hetjük, hogy Hidegkúti a lab­darúgópályán kívül is megállja a helyét Egyik minisztériu­munk dolgozója. — Nem maradok örökké fia­tal, s nem játszhatom aggas­tyán-koromig — magyarázza — tisztességesen kell dolgoz­nom, elvégre családom van. Persze, ha majd abbahagyom a labdarúgást, edzösködni is sze­retnék. Addigra természetesen magasabb edzői képesítést kell majd elérnem, bár egy tanfo- lyamot már elvégeztem. — S ha majd edző lesz. úgy-e nem engedi meg a játékosai­nak, hogy beszéljenek a' pá­lyán s annyit vitatkozzanak ä játékvezetővel. Nándi elmosolyodik, aztán csendesen, egy kicsit röstelked- ve ezt mondja: — Sajnos, magam is csak most kezdem levetkőzni ezt a régi rossz szokásomat. Nagyobb önuralommal játszom a jövő­ben, hogy többé ne lehessen rám ilyen panasz se. Ha aztán edző leszek, úgy fogom nevelni a fiatalokat, hogy ilyesmiről nem kell leszokniok, mert rá sem szokhatnak!... (szűcs) .1 válogatott csapat Kgyiptnmoan. A táraik lábánál. A* előtérben, balról jobbra: Kocsis, Budai. Szepesi György. Hidas Gusztáv, Hidegkúti, Zakariás. Karácsonyi, Palicskó. Kreisz László dr.. Ilku I. Mögöttük: Buzánszky, Lantos, Eiozslk, Sándor, Kárpáti. Barátkozás a 6:3-as magyar—angol mérkőzés után . . . Hidegkúti ezen a mérkőzésen az újszerű kCzépcsatár játék minden erényét, minden szép­ségét bemutatta, s csapatunk egyik legjobbja volt. A baráti vacsorán vidáman koccint Wright-tel. az an­golok csapatkapitányával. Hidegkúti — otthon. Tíz éve él kiegyensúlyozott családi életet a vá­logatott kOzépcsatár. Hidegkúti mellett a kisfia. Nándtka. másik ol­dalán a felesége és kislányuk, Anikó. Baloldalon egy külföldi újság­író.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék