Képes Sport, 1957. július-december (4. évfolyam, 15-41. szám)

1957-08-13 / 21. szám

is, a 800 m-cs gátfutás világcsúcstartója (l:4S.7-tel), aa an rendezett nemzetközi viadalon l:46-tal győz az ■ney (Jobbról) előtt. Courtney Ideje 1:46.4 mp. (UP felv.) A vizesarokban és a vizesárok fölött... a Londonban tartott angol—francia atlétikai verseny 3000 m-es akadályfutásában az angol E. Shirley (4) 9:09.4 mpes idővel győzött a francia J. Souooura előtt. A vlzesárokból az angol Llewellyn (2) lép ki. (UP felv.) FELTÁMADÁSA“ teonként tűnt fel a nemzetközi fcerók- a fiatal szovjet pályaversenyző. 1954- g a repülő-csücsöka t, s 1:10.2 mp-es ige a világcsúcs-listának. Vargaskin tódott, főiskolai vizsgákra is készült, hanyagolnia. A tuliai Borisz Románon lei a tavaszi, leningrádi versenyen le t összekerültek s ezúttal mindkétszer ük párharcából. Három és fél millió atléta A „Szovjetszkij Sport” egyik legutóbbi számában néhány ér­dekes számadatot közöl a szov­jet sport életéből. A nyilván­tartott sportolók száma néhány sportágban: Atlétika: 3.5 millió, röplabda: 2.0 millió, sí: 2.5 millió, labda­rúgás: 1 millió, torna: 900 000, kosárlabda: 800 000, kerékpár: 600 000, úszás: 550 000, korcso­lya: 500 000, birkózás: 182 000, súlyemelés: 180 000, ökölvívás: 160 000. John Henricks — 27 mp! Egy stockholmi úszóverse­nyen néhány bemutatóra is sor került, amelyen szerepelt az ausztrál John Henricks is. Henricks egy 50 m-es verseny­ben indult el és 27 másodper­ces idővel győzött. Az időered­mény nem lenne világcsúcs, de annak számítana, ha az össze­kötött lábbal megtett verse­nyekről külön rekordnyilván­tartást vezetnének. Henritíks ugyanis összekötözött lábbal úszta ezt az időeredményt. Coppi „nagymester“ újra a betonon! Minden . idők egyik legkivá­lóbb országúti kerékpárver­senyzője, az olasz Fausto Coppi, az elmúlt napokban felépült súlyos sérüléséből. A sokszoros bajnok „nagymester” Elba szi­getén tartózkodik s már meg­kezdte az edzéseket. Szeptem­ber 6-án a milánói Vigorelli- pályán indul először versenyen, s október 20-án, a lombardiai nagy országúti viadalon ismét a „porfelhők lovagjai” között áll rajthoz. © BubenyikFC A német kerületi labdarúgó­bajnokság második osztályában játszik az SV Ottfingen együt­tese. Ez a csapat még semmi­féle kupát nem nyert, váloga­tottat sem adott, milliós játé­kos vásárlásokkal sem tűnt fel, mégis-mégis lassan mind na­gyobb hírnévre tesz szert. Ebben a csapatban ugyanis tizenegy Broechel nevezetű já­tékos rúgja a labdát. Testvérek, unokatestvérek — vagy csak egyszerűen névrokonok. Pedig a Broechel név nem is olyan túlságosan gyakori Németor­szágban. Ha még Gross, Weiss, vagy akár Kiinge lenne... de Broechel? Éppen olyan, mint­ha minálunk 11 Bubenyik futna ki a pályára. A Broechel FC egyébként a táblázat élén áll, eddig csak egyetlen mérkőzését veszítette el. Igaz, hogy akkor egy tarta­lék is szerepelt a csapatban. És azt — nem Broechelnek hívták. &OCOJ em&exak Ismeretes, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség szabálymó­dosítása rátette a kést a spanyol gerelyhajító-remények torkára. A spanyolok az Erauzquin-féle forgótechmikától világcsúcsot éa olimpiai bajnokságot reméltek, de a NASZ vétót emelt, kimon­dotta. hogy tilos a forgás, roham közben nem fordulhat háttal a dobó a dobás irányának és a szert a kidobás pillanatáig kö­zépen kell markolni. A spanyolok — mint az vár­ható is volt — nem engedik el­repülni a ' világcsúcs-remények kék madarát, újra átgyúrják technikájukat. És az eredmény? Nos, Puerto-Ricóból jelentik: a spanyol Quadra Salcedo 86.75 m-es eredménnyel nyerte a ge­relyhajítást. Danielsen világcsúcsa 85.71! A verseny döntőbírója, az amerikai Pennsylvania-egyetem egyik edzője szerint Salcedo legújabb technikája már min­denben megfelel a szabályok kö­vetelményeinek. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség azonban már gyanúperrel él a spanyolokkal szemben és az új világcsúcs hi­telesítése előtt — mindenesetre még megvizsgálja az új „spa­nyol-technikát. Az angol Julie Hoyle, a melboume-i olimpia 190 m női hátúszásának. ha­todik helyezettje (l:l4.3-mal). a skeg- nessl uszodában tartott edzése után. Az angol úszőszakértők twertnt az ifjú Júlia JOvőre már a világcsúcsot fogja ostromolni. (Swimming Times felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék