Képes Sport, 1960. június-december (7. évfolyam, 27-52. szám)

1960-09-06 / 36. szám

Rejtő Ildikó (Vitalij Csemylkov rajza) Csinos frizura, sikkes öltözék Zavartalan barátság ural­kodik a szovjet és amerikai vívók és vívónők között. Gyak­ran előfordul, hogy egyidőben tartják edzéseiket, s edzések után is sokat beszélgetnék, ba­rátkoznak. Harriet King, az egyik amerikai tőrvívónő meg­jegyezte: — Nagyszerűek ezek a szov­jet lányok. Kimondottan csinos a frizurájuk és nagyon sikke­sen öltözködnek. No persze, azért vívni is tud­nak. Főszerkesztő: Pásztor Lajos Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Rosenberg házaspír utca 1. Telefon: 311—740 Levélcím: Képes Sport, Budapest, 5„ pf. 45. A Sport Lap- és Könyvkiadó V. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a helyi (Budapesten a kerületi) kézbesítő postahivataloknál és kéz­besítőknél. Előfizetési díj negyed­évre 24,— forint Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv- és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalat, Budapest, L, F5 utca 32. és a KULTÜHA külföldi képviseletei Felelős kiadó: Perlusz József 607778/2 Zrínyi Nyomda Jnoni mumm,. Az ember rohanvást rója az olimpia „színpadait” és minde­nünnen magával visz valamit, egy hangulatot, érzést, gondo­latot. PALAZZO DELLO SPORT Fütyülés, dobogás, tombolás. A palánkok alatt valami egé­szen nagy mérkőzés folyik. Egyesült Államok—Szovjetunió. Az a 14-es ott, az a koromfekete fiú külön klasszis. Oscar Rober­son. Banánszájú, pici fejű le­gény, 206 centi az egész és min­dent tud, amit csak e játékban tudni érdekes. A „széles vizen” túl csak „Big 0”-nak, „Nagy 0”-nak becézik. Állítólag a megnyitó napján írta alá a profiszerződést, néhány perccel Consolini „amatőresküje” után. Kosárlabda. Olaszország há­rom vereséget szenved majd és ezzel a negyedik helyen végez. Mi — két vereséggel — a nyol­cadikért küzdünk. Olimpia. STADIO FLAMINIO íme, elég volt egy hetest lőni a franciáknak s az olasz sajtó máris veri a nagydobot: Ma­gyarország az olimpiai torna esélyese. Jön Dánia. Néhány hete még egy évet adtunk volna az életünkből ezért a párosí­tásért. Aztán következett a kop­penhágai „rövidzárlat” és most már a hideg ráz bennünket. Merthogy a dánok azóta — ugyebár? — a Real Madridot is megtréfálták egy picikét. A szabadfogás ugyan nem a „mi számunk”, Hollós! mégis eredmé­nyesen „gyötörte” a japán TVagalt BASILICA DI MASSENZIO A tüzes szőnyegen Hollósi gyúrja a japán Nagait. A japán villámgyors, macskaügyes le­gény, de Hollósi — láss csu­dát — „még japánabb”. Ered­ményhirdetés s a zsűri asztalá­nál Matura Miska bácsit „szá­mosán üdvözlik”. Pedig a szabadfogás . . nem is a „mi” sportágunk. Feleany- nyit sem vártunk tőle, mint a kötöttfogástól. Lehet, hogy mégis? Lehet, hogy — éppen ezért? PALAZZO DEI CONGRESSI Jól vívnak a lányok. Mintha mindama tűz, ami a fiúkból hiányzott, beléjük költözött vol­na. Lelkesek, harcosak. A szovjet csapat 9:3-ra győz ellenük. A meglepetések olim­piáján az is előfordul néha, hogy — a jobbiké a siker. Nos ... nos... hát talán majd hétfőtől. Amikor a sportág legszorgalma- sabbjai lépnek pástra. A pár­bajtőrözők. És — bízunk ben­nük — a kardozók. STADIO DEI MARMORI Lovacskák ugrándoznak a gyepen. Szó, ami szó —- nem va­lami fürge, nem valami táncos­kedvű lovacskák. Igaz, nem re­pülőgépen jöttek. Hat teljes napig zötyögtek a vagonban, semmi mozgás, semmi zöld mező, semmi levegő, csak a tét­lenség és a jó zaftos koszt. Kövérkék a mi kis paripáink. És fáradtak. Hat napig egyfolytában „tal­pon” állni — ez még egy lónak Meglepetés a legmagasabb szinten A női tőrt Heidi Schmied nyerte, aki a pesti VE-n még csak kis iskoláslány volt. 2. Rasztvorova, ' 3. Vicol is sok. Igaz, a hét végéig még sok víz lefolyik a Tiberisen, de mégis féltjük őket. Tessék el­képzelni, hogy Aranyos leül szépen az egyik akadály előtt és hátraszól: — Ez nekem magas. Nem le­hetne pár centivel kevesebb? VILLAGGIO OLYMPICO Súlyemelő-edzés. Világnagy­ságok gyürkőznek a vasakkal. Konno, Pljukfelter, Sztogov, Berger birkózik a tonnákkal. A mieink meg ülnek a fal mellett és nézik. Jó lenne, ha nemcsak nézné­nek, hanem „látnának” is vala­mit. S aztán megszívlelnék, amit láttak. Szántó György #

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék