A kert 1895

Tárgymutató 1-19. sz.

„A KERT" 1895 ÉVI iálilMIilitli A. A szerzők névsora. Adamszky József: A kertész s annak munka­köre 78. A Katóka, vagy a Katicza bogár 212. Gyöknövények nagyra fejlesztése 340. A vere­bek elriasztása 439. Védekezés a patkányok s egerek ellen 632. Angyal Dezső: Avranchesi jó Lujza 8. Mund nyári baraczkja 50. Rivers korai baraczkja 80. Uj királyi meggy 116. Mac Langhlin szilvája 160. Jolly Miner, Greenhalgh 196. Charla­movszky alma 236. Giffard vajkörtéje 271. Amsden öszibaraczk 308. Cellini alma 342. Kirke szilvája 380. Merode esperese 418. Walesi herczeg 468. Jefferson szilvája 509. Erdei vajkörte 548. Boskoopi szép 596. Dumont vaj körtéje 638. Sárga Bellefleur 704. Gyümölcs termelésünk jövöjeJil. Fatenyésztés a népiskolában 575. Balog- Ágoston: k pázmány alma 643. Balogh arankája 707. Band Henrik: A virágkel, saláta s hónapos retek együttes hajtatása 48. Kitűnő saláta növény 195. Lomblevelű fáink gyakorlati alkalmazása 44^.-, 663. Rheum Queen Victoria, rhabarbara 5Ö'2. A burgonya üzdészete 631. A borsó üzdészete 687. Bari A melegágyak 15. A márcziusban szaba­don diszlő virágok 35. Márczius havi teendők 39. Mégegyszer a lótetü 568. Benes János: Jubileum 251. Bereezky Máté: Nyilt levél »A Kert< főszerkesz­tőjéhez £3. Gyümölcsészeti figyelmeztetés A Bergamotte de Páques nevü körtéről. 706. BÍFÓ Pál: A dinnye termelése nagyban s ki­csinyben 25. A dinnye igényessége 81 —117. A gyümölcsfajok megválasztása nagyobb ültet­vények létesitésénél $7 — 27£. A rózsák trágyázása 411. Carfiol eladása 459. Bognár Márton: A Gardénia florida tenyésztése 672. Dr Borbás Vineze: Az egynyaras hold viola földbeli titka 129. Syringa dichroa 245. A szőlő­leveles Lavatera kerti virágnak 645. Bornemissza Zoltán: Mégegyszer az őszi ba­raczkfa tenyésztésről $3. Tarlózatok a gyü­mölcsészet terén Csontmagu gyümölcs­fák néhány betegségéről ^3. A magas törzsű gyümölcsfák 5^. Bottá István: Bereczki Máté ^ffl. Cselkó István: Néhány szó az őszi baraczk termelésről A paradicsom termeléséről 156—224. Anomalia a Hardempont-körte érési idejében 1&7. A paradicsomról 371. Földieper termelés ^A*. Olga királynő 682. Csérer Gyula: A Cannák tenyésztése 138. Az angol pelargóniák magtermelése 515. Cs. L.: Az elvadult torma irtása 186. Csérer Lajos: A vöröshagyma termelése 18. A zöldségfélék magtermő gyökének megvá­lasztása 232. Hajdumegye kert s szőlő-statis­tikája 258. A magtermő zöldségfélék nyári ápolásáról 264. A hagyma (veres- és fog-) ár­külömbözete 334. A fűszerfélék nyári ápo­lása 376. A zöldségfélék feldolgozásáról 504. Néhány zöldség feldolgozó gépről 636—693. Czapáry Albert: A díszkertre vonatkozó meg­jegyzések 279 — 322—354. A szőlőművelés ugarrendszere 480. Daróezy Vilmos: A dohányról 54. A virág a méhészet szolgálatában 324. Deák Imre: Dió- s meggylikör készítése 669. Deák Tamás: A szőlőmüvelés 499. Dömötör László: A szőlő és a gyümölcsfa 2£2. Emieh Gusztáv: A kertészet a milleniumi kiál­lításon 184. Elbé; A zöldség a pinczében 591. Erdő : Peres szilvafa .5^0. F. E.: Védekezés a dérkárok ellen 101. Fazékas Bálint A torma tenyésztése 595. Fekete Gizella: Egészséges pótkávé 631. Fruit.: A fékáliák értékesítése Németországban 339. Fuchs Emil: A kerti málna 85. Élő sövények müveléséről 94. A mazsola'tengeri termelése 150. Kertünk talajáról 374. A rezeda és viola •459. Trágyázás kérdése a konyhakertben 464. Juharfáról 540. A zöldség sortávola és vetés ideje 545. A zöldségtermelés érdekében 697. Galgóezy Károly A Batul-alma 2Í2. Garay Zsuzska: A viz haszna a kertben 234. Gasper W : Streptocarpus kewensis Hybridus 353. A »Reine Marie Antoinette rózsa« 653. Gazs Ágoston A fűzfavessző kosár használata a kertészetben ^2. Gesehwind Rudolf Park rózsák 721. Gillemot Vilmos: A fehér Maréchal Niel 437. Az üvegház épitése 460. Roger Lambelin 602. A talaj előkészítése 650. Md. de la Bastie rózsa 716. Kert tervrajza 675. Uj szemző esz­köz Gobóezy Üajos: Pár szó egy jövedelmező ter­melési ágról 174. Achillea Ptarmica The — 10 —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék