A Kert 1895-1919

...

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap, laptulajdonos Mauthner Ödön mag-nagykereskedő, kertész, kertészeti szakíró, az ország legnagyobb, 1874 és 1947 között fennállott vetőmag kereskedésének alapító-tulajdonosa. A teljességében gyakorlatilag beszerezhetetlen lapot az a szándék vezérelte, hogy a legszélesebb kör számára fóruma legyen a tág értelemben vett kertészeti szakmának, tudománynak, akár nagybirtokos gazda, akár egyszerű hobbi-kertészről van szó. Tudományos igényű szakcikkeket és a kiskertben alkalmazható apró hétköznapi fortélyokat egyaránt találhatunk benne. Foglalkozik a kertészet valamennyi területével: konyhakertészet, gyümölcstermesztés, szőlészet-borászat, dísznövény-kertészet, mezőgazdasági gépészet, növényvédelem, méhészet, rovartan tárgyában egyaránt találunk írásokat, melyek nagy része ma sem veszítette aktualitását: ma már más gépeket és növényvédő szereket használunk ugyan, de maguk a növények, a mára esetleg már feledésbe merült fajták, az évszázadok alatt kikristályosodott kertészeti alaptechnikák, eleink tudása ismét új életre kelhet. A lapot számos ábra illusztrálja.

Tartalomjegyzék 20 077 oldal