A kert 1903

A KERT. A KERTÉSZET ÖSSZES ÁGAIT MAGÁBA FOGLALÓ SZAKLAP. SZERKESZTI ES KIADJA MAUTHNEK ÖDÖN. KILENCZEDIK ÉVFOLYAM. I-só félév. KÉT SZÍNES MŰMELLÉKLETTEL KS NYOLCZVANKILENCZ IGEN SZÉP, MŰVÉSZIES KIVITELŰ FEWETE AB RAVAL. 19 03 BUDAPEST. AZ ATHENAEUM RÉSZVENYTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1903.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék