Kis Ujság, 1933. január (46. évfolyam, 1-25. szám)

1933-01-01 / 1. szám

Vasárnapi s £pes imer ékjeiéi \vl üli ér föalL^wSffi fljffijjn^SH MKSB^gfeW KaP?Pre^ÍH ^ TjSWsSáHk ^T^$nÍr Ul*%fisl BraSara 18|Bgfl^p^^B|k fi|3Í|||S |g|g|m ^ #^1 VasARNaP, 1933 január 1 ■» 46. évfolyam 1. szám Az előfizetés ára: tgész évre 24 P, félévre 12 P, negyedevfe 6 P. egv hónapra 2 P. » Külföldre az előfizetési ár kétszerese Sopron fölszalierlolásáoalr tizeneogyedik évfordulója Január elseje ünnepi évfordulója a megcsonkított Magyarország törté­nelmének. 1922 jauar elsején szaba­dult, föl a hűtlen Ausztria igájából, a trianoni békeszerződésben igazság talanul elcsatolt nyugati magyar vá­ros; Sopron és nyolc környékbeli mag.,ar község, amelyr pat az 1921 avCÍU* JTttltVU ^4lOvl ú •‘tiÁ.tU+'-o V-tatoft vissza jogos tulajdonunk Az elrabolt Felvidéken a tót rpq önkormányz atot követel a esetiektől a magyar égen tornyosuló felhők .izül elocsülanó reménysugár volt Sopron felszabadulása. Boldogabb ui- esztendők Ígérete a Trianontól sa­nyargatott magyar életben. Most már tizenegyedik esztendeje tiiitja emlékébe Sopron fölszabadu- lasát minden magyar ember. Törté­nelmi igazságszolgáltatás volt ez- és ha ráemlékezünk, ezerszeresen nö­vekszik meg szivünkben a hit, hogy lesz boldog újév, amely visszahozza többi városainkat is. So ros szerencsétlenségek a nyári szénbányában A megszállott Felvidék tót párt­jai nagygyűlést tartottak, amelyen határozatot mondtak ki, hogy a cseh köztársasággal szemben a Felvidék önállóságát követelik. A aÍAVgyülásón Rizuf Martin t-H úCúiMti *.*ru tar u.-~óaif jelentette, hogy a magyar P gazdag volt, de a cseh meg' után koldussá tették. A nagygyűlés. határozata sz __ Bo rsodmegyében, a felsőnyárádi szénbányában két súlyos szerencsét- íenség történt. Konyha Kálmán Jákfalván lakó bányász a szénfelvonót kezelte. A ültet jelzés nélkül indították meg és emiatt Konyha jobbkeze a felvoné és a tárnafal közé szorult. Kiálto­zására a gépezetet megállították, de a szerencsétlen munkás jobbkezének feje addig teljesen összemorzsoló­dott. Nyeste Mihály mezőkövesdi bá­nyász több társával szénrétegeket robbantott a ieLőnyárádi bányában. Robbantás közben a szertcomló szén­darabok fején, mellén és a kezén súlyosan megsebesítették. A szerencsétlenül járt bányászo­kat kórházba szállították. Kenyérpósta és házassági posta titkos szerződést kötöttek a kai az amerikai PiHs’ jes önkormányzaté kik. Ez a csak'4 ó népei mö ryk és Bei Drehr Imre volt népjóléti államtitkárt az ügyészség többmilliós lopással, csalással és sikkasztással vádolja tótok saját országgyűlésüknek Po­zsonyban való összehívását követe­lik. Kívánják to\á')bá, hogy a po­zsonyi egyetemen és a tót iskolákban az oktatók tótul tanítsanak « hy'.y a '"•ÍHlák hivatalos nyelvC mm Ara VJV Uut;f Független politikai napilapFőszerkesztő; APOR DEZSŐ Szerxesztoseg es Kiadóhivatal: Budapest, IV. Üalmadv-utca ö

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék