Közbiztonság, 1911 (18. évfolyam, 1-50. szám)

1911-01-02 / 1. szám

1.911. január 2. KÖZBIZTONSÁG 7 s Apache typusok. (Bertillon felvétele.) Vázlatok az apacheok vilá­gából. Kicsi és nagy apacheok. Ki és mi az apache és honnan származik az el­nevezése? Rövid definícióval élhetünk. Az apacheok a szokásos büntevők és a prostitúció kitartottjainak söpredéke. Ámbár ezek között is osztályozni kell. Két csoportba tömörithetjük ezt a társadalom testén élősködő züllött világot : ,,Kicsi és nagy apacheokra. (La basse pégre, la haute pégre)“. Éles határvonalat e két csoport között nem igen lehet vonni, a gyakorlatban azonban mégis külön­választhatok. A kicsi apacheok közé tartoznak a közönséges betörők, zsebtolvajok és üzleti tolvajok. A haute csoporthoz a nemzetközi gonosztevők, a kasszatolvajok, hamisjátékosok, hamispénzgyártók... Az apache nevet nem ők maguk választották. A ,,Matin“-nak egy munkatársát illeti e kétes dicsőség, aki az 1901-ik évben, mikor nagyon felszaporodtak Párisban a bűntények, cikkeiben gyakran használta a ,,les apaches“ kifejezést. Ezt a kifejezést nemcsak a közönség használta azután, hanem Páris gonosz­tevői is elvállalták a riporter-keresztelésben kapott nevet. Általában úgy képzelik, hogy az apacheok a gonosztevők nagy szervezett bandája. Ez nem áll. Valamelyes összeköttetés van ugyan közöttük, ez azonban inkább erkölcsi, jobban mondva közösen er­kölcstelen vonatkozásokon épül fel, sem ténylegeseken. Páris különböző negyedeinek apache-ai néha brutális harcban is állnak egymással. Ha például valamelyiktől elveszik a kedvesét : ,,tyúkját“, véres csaták fejlőd­nek ki az egyik s másik negyedbeli apacheok között, de nyomban összetömörülnek és egyetértenek, ha a rendezett társadalommal szemben állnak és véd- s dacszövetségbe rögtönződnek, ha valakit le akarnak közülök tartóztatni. Speciális jelbeszéddel megismerik egymást, melyet természetesen a tapasztalt krimi- nalista is tud, hogy a maga embereit alkalomadtán ki tudja halászni. Az egész biinös világ tarka Összevisszasága adja egyáltalában az apacheokat, de Párizsban kifejezett körök ,a különböző városrészek csoportjai alakulnak ki abból. így például a Quartier de la Villette-nek, a Montreuge-nek, Montmartre-nek és Beaubourg-nak megvannak a maga külön apacheai. Néhány évvel ezelőtt és szórványosan most is meg voltak ezeknek a gruppoknak a maguk külön ismertető-jelei, melyeket a jobb kéz hüvelyk- és mutatóujjai közé tetováltak be. Ma azonban kezdenek eltünedezni. Belátták, hogy ezzel csak a rendőrség feladatát könnyítik meg. Az egyes bandák rendszerint a maguk város részében maradnak, bizonyos alkalmakkor azonban tömegesen átözönlenek más vadászterületre is. Pél­dául ünnepségek alkalmával vagy farsang keddjén „tyúkjaikkal“ a * boulevardokat lepik el. Hogy a C Ajánlható cégek, és legolcsóbb bevásárlási források. Gyöngyös. Kitűnő gyöngyösi hegyi borok! Schmidt L. nV‘ ,T" MfMH Fiume. I FIUMEI RIZSKEMÉNYITŐ Mindenütt kapható! 10 kiállításon első díjjal ki- ________tüntetve! A legjobb és legtisztább! " >1. WEJ.HH Fiume, Corso No. 11. — Triest Corso No. 9. Nagy választék divat-és rőfös-áruban, úgymint úri és női szövetekben, selyem, csipke és batisztban, továbbá függönyök, szőnyeg és vászonban. Mintákat azon­nal bérmentve küld. Szabott árak! Telefon 184. sz. Testvérek sörfőzdéje Steinfeld, Graz mellett. Főraktár: Fiume, Via Ciotta 22. Telefon 26. (Saját ház.) J. ENGELSRATH, JUWELIER Fiume, Piazza Dante. Telephon 758. Agram Ilica 5. Telephon 640. Abbázia Angiolina-Bad. Empfiehlt sein reichassortiertes Lager in Gold, Silber, Juve- len, Uhren und Antiquitäten bei anerkannt soli­der Bedienung. Neue Gegenstandé und Reparatu­ren werden im eigenen Atelier sorgfältigst ausge­führt. Grösstes Lager von echten Korallen. Ein­kauf und Umtausch von alten Gold, Silber, Brillan­ten, Perlen, Edelsteinen, Münzen, Antiquitäten, Auswärtige Aufträge werden solid und rasch effek- tuirt. Preiscourant gratis. Moretti Spezialitäten. Gegründet 1850. Billigste Preise. Solide Bedienung. WHITEHEAD &(Co. Tiu“ Ha jó bort akar inni, forduljon bizalommal hoz­zám. A borokat én magam kezelem, a hordókat sa­ját magam töltöm, tehát tudom kötelességemet, hogy a vevőt becsületesen szolgáljam ki. Tegyen egy próbát, nem fogja megbánni, rendeljen csupán 60 litert próbaképen, ha a minőség meg fog felelni, amiben biztos vagyok, majd rendel nagyobb hor­dóval. Jó siller bort 48 koronától, jó fehér bort 52 koronától kezdve adok 100 literenkint, és szívesen elküldöm árlapomat, ha egy levelező-lapon kéri. A bort utánvéttel küldöm, a hordót pedig kölcsön adom. Tisztelettel Kormos Mihály szőlősgazda, Gyöngyös. Berhovics Soma ecetszeszgyára Gyöngyös. Évi termés 3000 hektoliter. A Kőbányai Első Magyar Részvény Serfőzde képviselője. Na­ponként friss töltés palackokban. Szállítás az or­szág minden irányában. Előnyös feltételek. Pontos kiszolgálás. Alapittatott 1887-ben. Győr. GyőPi Szeszgyár és Finomító Részu.sCárs. Győr. Interurbán telefon 15. Gyártmányok: Szesz. Finomított szeszhamuzsir. Chlor és kénsavas káli. Élesztőkivonat szeszgyárak részére. Győr. Csokoládé- és cukorkagyár. GRAB M. FIAI viaszosvászon, bőrvászon és padlókárpit-gyár. Gra- biol- (Műbőr)-gyár Győrött. Viaszosvászon, bőr­vászon, padlókárpit és gummiszövetek gyára, me­chanikai szövő-gyár Pragban. Raktárak: Wien és Pragban. Légszeszgyár Részvény- Társaság Győr.___ G yó'rszigeti olajgyár HOHN HD0GE és C^b Győrött. Sürgönyeim: Öelcon. Telefon: 20. szám. Budapesti iroda: V., Bátliory-utca 5. Gyártmá­nyok: Repce-égőolaj, repce-kenőolaj, lenolaj, tech­nikai célokra, ét-lenolaj, repcepogácsa, lenmagpo­gácsa, Gomborka-pogácsa. NETUSIL VINCE ELISCHER KÁROLY Kassa. Iíusfüstölő, sódar és szalámi kiviteli üzlete. Szállít az oi’szág minden részébe. A londoni nem­zetközi kiállításon 1909-ben aranyéremmel, arany­kereszttel és díszoklevéllel kitüntetve. Alap. 18o2.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék