Közérdekű Levelek, 1922 (1. évfolyam, 1-15. levél)

1922-05-01 / 1. levél

V Budapest, 1922. május 1 KÖZÉRDEKŰ^LEVELEK MEGJELENIK HAVONKINT KÉTSZER I. LEVÉL. Tisztelt Uram! '1979 & v ** Mi Önt személyesen nem ismerjük. Nem tudjuk azt sem, hogy ur-e vagy szolga, napszámos-e vagy miniszter, csak annyit tudunk, hogy magyar ember s igy valószínű, hogy hazájának sorsa szivén fekszik, honfitársait szereti s boldogulását e haza határain belül keresi s a n>ai állapotokkal nincsen megelégedve. Mi, e levelek irói szintén magyar emberek vagyunk, szeretjük hazánkat és minden tudásunkkal, szivünk minden dobbanásával csak egy célt szolgálunk: Magyarország sorsának jobbrafordulását. Függetlenek vagyunk minden tekintetben, nem tartozunk egy párthoz sem, nem akarunk nemzetgyűlési képviselők lenni, nehogy a pártpolitika bennünket bármi tekintetben is kitűzött célunktól félre terelhessen. Vállalkozásunk i|em áll üzleti alapon. Hazánkat kötelességérzetből szolgáljuk, közülünk kiki, aki e feladatra vállal­kozott, tehetsége szerint vagy munkát, vagy pénzt áldoz e levelek kiadására, melynek ellenértékét egyedül csak a magyarság sorsának jobbrafordultában keresi. Senkitől pénzt nem kérüpk és magupk részére el pem fogadunk. Törhetetlen hittel valljuk, hogy Magyarország fényes jövőjét senki meg nem hiúsíthatja, ha a becsületes magyarok egymásra találnak és kemény konoksággal összetartanak. Nem ejt kétségbe bennünket az, hogy ma Magyarországon számos párt harcol egymással. Az lenne a szerencsétlenség, ha másként lenne, mert ez azt mutatná, hogy hazánkban az emberek nem törődnek sem a maguk, sem a haza bajával. Mig két ember fog egyidőben e földön élni, véleménykülömbségnek is kell lenni, ha egy cél felé törekedik is mindenki. Mi teljesen megleszünk azzal elégedve, ha e hazánkban minden becsületes ember, tartozzék bármely osztályhoz, foglalkozási körhöz, vallás vagy nemzeti­séghez, a haza iránti szeretetben vetélkedik egymással. Ha a főcélban, Magyarország boldogságában egyek vagyunk, úgy a leghelyesebb utakat majd csak megtaláljuk az egészséges megvitatások alapján. Éppen ezért mi szóba állónk minden becsületes magyar emberrel és a hazánk sorsára fontos kérdések megbeszélésére készek vagyunk, mert célunk az egységes véleményt a felvilágosítás segélyével létrehozni. Leveleinkben sorra vesszük ezeket a kérdéseket és igyekszünk azokat a leg­világosabban letárgyalni. Amit mondunk, azt legjobb tudásunk legbensöbb meggyőződésünk és legöszintébb, minden mellékcélt kizáró akaratunk szerint mondjuk. Mindennek dacára éppen nem kivánjuk, hogy a mondottakat bárki is minden meggondolás nélkül helyeseknek, igazaknak vegye. Ellenkezőleg, azt kérjük, hogy olvasóink Ugyanazzal a meggondoltsággal olvassák, mint amilyep­pel mi írjuk. ' Főposta, 95. sz. postafiók

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék