Közérdekű Levelek, 1929 (7. évfolyam, 129-130. levél)

1929-04-01 / 129. levél

rna'Jt» * \ KÖZÉRDEKŰ LEVELEK MEGJELENIK HAVONKÉNT KÉT LEVÉL , , 'J Tartalom : CXXIX. A siociálizimis csődje. IT. CXXX MJr megint! Előfizetési díj: Egy évre 24 levélre 2 pengő Félévre 12 levélre 1 pengő Egy szám ára 20 fillér semmiféle írói jogot fenn nem tartunk. Közleményeinket egészben vagy részben, a forrás megnevezésével, vagy anélkül, bárki felhasználhatja, sokszorosíthatja CXXIX. LEVÉL. A SZOCIALIZMUS CSŐDJE II. A CXXVII. Közérdekű Levélben az oroszországi ipari mun­kások és falusi emberek sorsát ösmertettem. Most ugyanazon kútfő nyomán a gazdasági intézmények mai állapotát fogom bemutatni. I. AZ IPAR. 1. Az államosítás. Az 1917. évi októberi forradalom után a bolseviki szocialis­ták hangoztatott elvükhöz képest azonnal lefoglaltak, vagyis elko- munizáltak minden olyan ipartelepet, vagy műhelyt, amelyben ötnél több munkást foglalkoztattak. Ez az állapot jóformán teljes egé­szében fennmaradt mostanáig. Az Ekonomicseszkája Jisn szerint 1926/27. évben magánkézben az ipari vállalatoknak még mindig csak 2.4 százaléka volt. A kisiparhoz a szovjet nyíltan hozzányúlni nem mert. Félt ilyen nagy tömeget maga ellen bőszíteni. Csakúgy, mint hasonló okból annak idején a mi bolsevistáink is még 65 i A H '* £1 *i- , , 1 y/yw 4- 1979 * 1 VI. innia pest, 1929 április. Föposta, 95. sz. postafiók.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék