Központi Értesítő, 1918 (43. évfolyam, 1. félév)

1918-02-03 / 10. szám

11. szám. - 238 ­A Bejegyzési Ktrajyi j rendelő végzés törvényszék ^.JÄ. A czég szószerinti szövege A fStslsp éa a fióktelepek helye CzőgvezetSk és (elszámoló czégvezetök A társaság logvlaioaysl fi Jegyzet Budapesti törvényszék 1918-1^­1918. január 2. Cg. 7130/2. 15324/1 Magyar Általános czipögyár közkereseti társaság Moskovits ér Társa Főtelep Budapest Petringenár János. Közkereseti társaság, kezdetét vette : 1917. évi november hó 15. napján. Társtagjai: Moskovits Samu és Petringenár Janosné, született Wozarik Mária czipó'gyártással foglalkozó üzlet­tulajdonosok, budapesti lakosok. A czég a társtagok által önállóan s olyképen jegyeztetik, hogy az előirott vagy előnyomott czégszöveg alá bár­melyik társtag a névaláírását írja. o <n i­tá CJ Üzlete : VIII., Luther-utcza 4. szám. Budapesti törvényszék 1918 — 10 % 1918. január 6. Cg. 6490/3. 15328/1 Havas I. és Társa Főtelep Budapest Közkereseti társaság ; kezdetét vette : 1917. évi augusztus hó 24. napján. Társtagjai: Havas Izidor és Havas Izidorné, született Fischer Katalin, gyarmatárú ügynökségi üzlettulajdonos, budapesti lakosok. A czég a társtagok által egyformán képviseltetik és önállóan jegyeztetik. o a CD eb EJ Üzlete : Vit., Damjanich-utcza 30. szám. Budapesti törvényszék 1918 — 10 19 i 8. januar 6. Cg. 6995/2. 15329/1 Szendrö és Korányi mérnök és építőmester Főtelop Budapest Közkereseti társaság ; kezdetét vette : 1917. évi október hó 1-ső napján. Társtagjai : Szendrö Zsigmond épi­tési vállalkozó és Korányi Géza okleve­les építészmérnök és építőmester, buda­pesti lakosok. A czég a társtagok által önállóan s olyképen jegyeztetik, hogy az elő­irott vagy előnyomott czégszöveg alá bármelyik társtag a vezetéknevét trja. IÍ5 Cl 05 CD ob CJ CD CD O t­bb O • 55 M l­ti CJ Üzlete : IX., Márton-utcza 35/a. szám. Budapest i törvényszék 1918 — 10 1918. január 6. Cg. 7066/2. 15330/1 Schwartz Lajosné és társa Főtelep Budapest Közkereseti társaság ; kezdetét vette : 1917. évi november hó 1-ső napján. Társtagjai: Schwartz Lajosné, szüle­tett Rosenberg Gizella és Rosenberg Helén női kalap-készitéssel és női kalapdivat­kellékkereskedéssel foglalkozó üzlet­tulajdonosok, budapesti lakosok. A czég a társtagok által egyformán képviseltetik és önállóan jegyeztetik. IÍ5 Cl 05 CD ob CJ CD CD O t­bb O • 55 M l­ti CJ Üzlete : IV., Régi posta-utcza 10 szám. « Budapesti törvényszék 1918-10 1918 január 6. Cg. 7239. 15381/1 Mészöly László és Ádám Erzsébet Főtelep Budapest ) Közkereseti társaság : kezdetét vette : 1917. évi deczember hó 1-ső napján. Társtagjai : Mészöly Lászlp és Ádám Erzsébet, fényképészettel és képfesté­szettel foglalkozó üzlettulajdonosok, budapesti lakosok. A czég a tarstagok által együttesen s akképen jegyeztetik, hogy az előirott vagy előnyomott czégszöveg alá mind­két társtag a teljes nevét irja. IÍ5 Cl 05 CD ob CJ CD CD O t­bb O • 55 M l­ti CJ Üzlete : IV., Bécsi-utcza 5. s'ám. Budapesti törvényszék 193*8 —10 1918. január 6. Cg. 7252. 15332/1 Fort Oszkár és társa Oskar Fort & Comp. Főtelep Budapest » Közkereseti társaság ; kezdetét vette : 1917. évi deczember hó 29. napján. Társtagjai : Fort Oszkár és iíj. Fort Oszkár bádoj^s, légszesz, vízvezeték, központi fűtés'cterendezés és autóalkat­rész készítésével foglalkozó üzlettulaj­donosok, budapesti lakosok. A czég egyedül .Forst Oszkár tars­tag altal képviseltetik és általa önállóan jegyeztetik­O <M •3 Átvezettetett a kereskedelmi egyéni czégek jegyzékének XV. kötet 101. Japjáról. (Lasd ugyanezen lap egyélű czégjegyzék rovatai között.) Üzlete : IX., Angyal-uteza 33. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék