Wunderlich A. C. dr.: A test hőmérsékének viszonya betegségekben - A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 16. (Pest, 1871)

A TEST HŐ1HÉRSÉKÉM VISZONYA BETEGSÉGEKBEN. IRTA Dr. WUNDERLICH A. C. a lipcsei egyetemen koródái tanár, s-ász királyi egdszségügyi titkos tanácsos, lovag stb. A MÁSODIK BŐVÍTETT KIADÁS UTÁN MAGYARBA FORDÍTOTTA DŐSB J)r. J^URJESZ jZsiGMOND. 38 fametszcltel és 7 táblával. KIADTA TAGJAI SZAMARA A MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ TÁRSULAT. J^EST. A TÁRSULAT SAJÁTJA, 13 7 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék