Ranke János: Az ember-élettan alapvonalai 2. - A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 26. (Budapest, 1875)

AZ EMBER-ÉLETTAN ALAPVONALAI TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYRE. ORVOSOK ÉS ORVOSTANHALLGATÓK GYAKORLATI IGÉNYEIHEZ ALKALMAZVA MAGÁNTANULÁSRA KIDOLGOZTA RANKE JÁNOS, ORVOSTUDOR ÉS TANÁR A MÜNCHENI EGYETEMEN. A HARMADIK ÁTDOLGOZOTT KIADÁS UTÁN MAGYARRA FORDÍTOTTA IDŐ SB Dr. PURJESZ ZSIGMOND. KIADTA TAGJAI SZÁMÁRA A MAGYAR ORVOSI KÖN YVKIADÓ-TÁRSULAT. MÁSODIK KÖTET. 108 FAMETSZETTEL. BUDAPEST. A TÁRSULAT SAJÁTJA. 1875.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék