Krause Károly dr.: Leiró emberboncztan 2. - A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 41. (Budapest, 1882)

A LEÍRÓ EMBEEBONCZTAN KÉZIKÖNYVE. KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORVOSTANHALLGATÓK, GYAKORLÓ ORVOSOK, SEBÉSZEK ÉS TÖRVÉNYSZÉKI ORVOSOK IGÉNYEIRE SAJÁT VIZSGÁLATAI NYOMÁN IRTA D= KRAUSE KÁROLY FR. T. \OLT ORVOSI TITKOS FŐTANÁCSOS ÉS A BONCZTAN TANÁRA HANNOVERBEN. A MÁSODIK KIADÁST SAJÁT VIZSGÁLATAI NYOMÁN EGÉSZEN ÁTDOLGOZTA FORDÍTOTTA Di KBAUSE VILMOS D? MIHALKOVICS GÉZA EGYETEMI TANÁR GÖTTINGÁBAN EGYETEMI TANÁR BUDAPESTEN KIADTA TAGJAI SZÁMÁRA A MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ-TÁRSULAT. MÁSODIK KÖTET. 324 FAMETSZETTEL. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1882.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék