Apáthy István: A pióczafélék külső alaktanáról (Értekezések a természettudományok köréből, 19/3., 1889)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. HALJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL. SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. A PIÓCZAFÉLÉK KÜLSŐ ALAKTANÁBÓL.*) (KIVONATOS KÖZLÉS.) Dr. IFJ. ApÁTHY ISTVÁN-tÓl. (27 ábrával.) (Dolgozat a budapesti kir. m. tud. egyetem zoológiái s comparativ ana­tómiai intézetéből, a nápolyi zoológiái megfigyelő állomáson kiegészítve.) (Bemutatta az osztályülésen 1889. június 24. Paszlavszky J. 1. t.) BEVEZETÉS. Az alsóbbrendű állatok között talán a Pióczafélék csoportja az, mely minden tekintetben a legalkalmasabb, a legkönnyeb­ben kezelhető vizsgálati anyagot szolgáltatja. A fajok jó része teljesen átlátszó már természettől fogva, és működésök közben változatlan helyzetben mutatja meg összes szerveit a nélkül, hogy a vizsgáló a nagyítón kívül bármiféle más segédeszközre szorúlna ; egy más rész könnyen átlátszóvá tehető és egészben így állandósítható. A nagyobb fajok végül, kevés kivétellel könnyen * 1 *) Félreértések elkerülése végett szükségesnek tartom előre meg­jegyezni, hogy Pióczafélék — Hirudinea — alatt csupán a Rhynchob- dellidák és a Gnathobdellidák családját értem ; úgy a tudomány jelen állása, mint saját vizsgálataim csupán e kettőt engedik a szóban forgó rendbe sorozni. Régebbi tankönyvek (L. Claus, Scbmarda etc.) a Disco- phora rend vagy alosztály keretén belül említik még a Malacobdellák, 1 M. T. AK. ÉRT. A TERMÉSZETIED. KÖRÉBŐL. 1889. XIX. K. 3. SZ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék