Geodéziai Közlöny 20. (1944)

1944 / 1. füzet

53514 XX. évfolyam. 1944. I. füzet. Dr. Rédey István: Dr. Báró Eötvös Lóránd munkásságának geodéziai jelentősége .................................................................................. 1 Homoródi Lajos: A lécekkel végzett szabatos hosszmérés hibaforrásai 6 Szemle: Kürti Vilmos, Üj teodolit elsőrendű észlelésekre .................. 40 K érjük előfizetőinket, hogy a hátralékos dijakat a mellékelt csekklapoa beküldeni szíveskedjenek. A Közlönyt Illető minden közlés és reklamáció a szerkesztőség cimére küldendő. Kéziratokat nem őrzőnk meg. GEODÉZIAI KÖZLÖNY A kiadásért felelős : OLTAY KÁROLY Főmunkatárs: Dr. H AZ AY ISTVÁN Előfizetési ára: egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre 6 P. A szerkesztőség címe: Budapest, XI., Műegyetem. Postatakarékpénztári csekkszámla száma: 45.223. TARTALOM:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék